ادامه محدودیت های تماس و رعایت فاصله

در بادن-وورتمبرگ، مقررات اساسی دستورالعمل کرونا بعد از تاریخ ١٩ آپریل همچنان ادامه خواهد یافت: مردم باید حداقل فاصله ای ١.٥ متر با یکدیگر را رعایت کنند. در فضای عمومی، حداکثر دو نفر که در یک خانه با هم زندگی نمی کنند یا به یک خانواده تعلق ندارند میتوانند با یکدیگر تماس داشته باشند. در غیر این صورت جریمههای قابل توجهی را باید پرداخت کنند. دولت ایالتی خواستار جلوگیری از سفرهای شخصی و بازدید از اقارب شده است. علاوه بر این، در بادن-وورتمبرگ برای مردم شدید توصیه می کنند ضمن رعایت کردن فاصله ١.٥ متری در زندگی روزمره، از ماسک های غیر پزشکی بر روی دهان و بینی خود استفاده نمایند. دولت ایالتی به موقعیت همانند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی محلی و هنگام خرید اشاره میکند. تمام این موارد طبق پنجمین دستور اصلاح شده در دستورالعمل کرونا از تاریخ ١٧ اپریل اجرا میشود. محدودیت ها تا سوم ماه می اعمال می شود.

tun041807

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Oula Mahfouz, 22.03.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

 

 1,142 total views,  3 views today

Related posts

Leave a Comment