فعلاً هیج گرد همايی وجود نخواهد داشت

در ایالت بادن وورتمبرگ تحت فرمان اصلاح پنجم که به تاریخ ١٧ ماه اپریل صادر شده است که قبلا ممنوعیت گرد همابی الا ٣ ماه می به تعویق افتاده بود. الان این ممنوعیت الا ٣١ اگوست سال روان امکان دارد تمديد شود.

tun041803

 

Foto: tünews INTERNATIONAL; Wolfgang Sannwald.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 760 total views,  6 views today

Related posts

Leave a Comment