حمله به آزادی مطبوعات

در مناطق بحرانی جهان، تروریست ها به طور مکرر اهداف نظامی یا غیر نظامی را بمباران می کنند. به گفته وزارت کشور به عنوان مثال در ماه اکتبر ۱۸ نفر در پایتخت افغانستان شهر کابل جان خود را از دست دادند و تقریباً ۶۰ نفر زخمی شدند. طبق گزارش سازمان “گزارشگران بدون مرز” غالباً روزنامه نگاران در بین کشته شدگان یا زخمی ها هستند. وی در صفحه اصلی خود نوشت “افغانستان یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان برای روزنامه نگاران است”. گزارشگران بدون مرز همچنان نگران هستند که در جریان تلاش های صلح بین المللی آزادی های اساسی مانند: آزادی مطبوعات نادیده گرفته می شوند. زنان به ویژه در معرض خطرهستند، به همین دلیل گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱٧، مرکزی برای حمایت از روزنامه نگاران زن در کابل افتتاح کرد. تا کنون امسال دو خبرنگار و یک کارمند رسانه در افغانستان کشته شده اند. افغانستان در لیست آزادی مطبوعات از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۲۲ قرار دارد. در سوریه کارمندان رسانه با خطر كمتر زندگی نمی کنند. روزنامه نگاران در آنجا توسط همه طرف های جنگ داخلی مرعوب شده و تهدید به خشونت می شوند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، ده ها کارمند رسانه در زندان های رژیم اسد ناپدید شدند. ده ها نفر نیز از نیروهای دولتی فرار کردهاند تا دستگیر نشوند. در سال جاری تا کنون سه روزنامه نگار در سوریه کشته شدهاند، ۱۴ کارمند رسانه و همین تعداد وبلاگ نویس و روزنامه نگار شهروند در بازداشت هستند. سوریه در رتبه بندی آزادی مطبوعات از بین ۱۸۰ رتبه ۱۷۴ است. گزارشگران بدون مرز گزارش می دهد که روزنامه نگاران درعراق توسط شبه نظامیان دولتی در تمام نقاط کشور مورد حمله، دستگیری یا مرعوب قرار می گیرند. به عنوان مثال هر کسی که در مورد فساد تحقیق می کند باید منتظر تهدید باشد. قاتل روزنامه نگاران مجازات نمی شود و اگر اصلاً مشخص شود كه چه كسى بوده منجر به نتیجه ای نمی شود. امسال چهار روزنامه نگار و دو کارمند رسانه در عراق کشته شده اند. این کشور در لیست آزادی مطبوعات از بین ۱۸۰ در رتبه ۱۶۲ قرار دارد. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز نیجریه بیش از ۱۰۰ روزنامه مستقل دارد. اما گزارش دادن در مورد سیاست، تروریسم یاسوء استفاده از قدرت برای آنها دشوار است. آنها تهدید می شوند و گاهی با خشونت مورد حمله قرار میگیرند یا از دسترسی آنها به مقامات دولتی یا پلیس جلوگیری می شود. جدی ترین حملات اغلب از سوی فرمانداران منطقه صورت می گیرد.در سال ۲۰۱۸ یک استاندار منطقه ای ساخت یک صدا و سیما در چندین گزارش، از دولت خود انتقاد کرده بود. امسال تا کنون دو روزنامه نگار در نیجریه کشته شده اند. این کشور ازنظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۱۵ از ۱۸۰ قرار دارد

tun111001

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 29.11.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 5,382 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts