بخش قدیمی توبینگن تا حد زیادی بدون الکل

در بخش قدیمی توبینگن رستوران ها در زمان های خاص مجاز به فروش مشروبات الکلی نیستند. حتی برای بردن هم مجاز نیست. این مربوط به آخر هفته های پيش رو، تعطیلات رسمی و جشن ها است. بعلاوه هیچ کس مجاز نیست که در کریسمس، شب سال نو میلادی در فضاهاى عمومى، الکلی که در میدان بازار آورده می شود بنوشد. شهردار توبینگن بوریس پالمر طبق گزارش دفتر مطبوعاتی شهرداری این حکم را صادر کرد. ارائه نوشیدنی های الکلی در آخر هفته ها ۱۱ تا ۱۳ و از ۱۸ تا ۲۰ دسامبر از جمعه ساعت ۱۲ تا یکشنبه ۱۰ شب ممنوع است. در روزهای کریسمس و حوالی اواخر سال نوشیدن الکل در میدان بازار و بازار چوب نیز ممنوع است. از پنجشنبه ۲۴ دسامبر ساعت ۶ صبح تا یکشنبه ۲۷ دسامبر نیمه شب و از پنجشنبه ۳۱ دسامبر ۶ صبح تا جمعه ۱ ژانویه ۶ صبح پلیس و سایر سرویس های امنیتی این مورد را بررسی می کنند. هر کسی که ممنوعیت ها را نادیده بگیرد میتواند انتظار جریمه نقدی یا اخراج را داشته باشد. این امر برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و اطمینان از آلوده شدن تعداد بیشتری از افراد به ویروس کرونا است

tun121001

Foto: Wolfgang  Dirscherl/pixelio

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html