مشاوره فردی برای پناهندگان در موسینگن

طرح توبینگنپلان ب: حق ماندن بجای اخراج!”

همچنان مشاوره فردی برای پناهندگان هر ۱۴ روز در موسینگن در سال ۲۰۲۱ برگزار می شود. این در مورد مشاوره و پشتیبانی در پروسه پناهندگی و شکایاتنزد دادگاه اداری و همچنین توضیحات قانونی برای احتمال اقامت در آلمان است. علاوه بر این تعهدات طبق قانون بیگانگان برای همکاری در زمینه شفاف سازیهویت وشرایط گذرنامه، بخش مهمی از مشاوره است و همچنین موضوعاتی مانند درخواست دادن، جستجوی کار، قرارداد های کار و قانون کار. این ابتکار ازتجربه حاصل شد که بسیاری از درخواست های پناهندگی پناهندگان علی رغم دلایل مهم محافظت رد می شود. تاریخ های زیر برای مشاوره ارائه می شوند:

۲۶.۰۱، ۱۰.۰۲، ۲۴.۰۲، ۱۰.۰۳، ۲۴.۰۳، ۰۷.۰۴ و ۲۱.۰۴ هر کدام از ساعت ۶ عصر در اتاق اجتماعی در آدرس فوق در موسینگن برگزار می‌شود:

Richard-Burkhardt-Straße 11

در جلسات قوانین کرونا رعایت می شود.

تماس: Martin Fink:

ایمیل:

تلفن: ۰۱۷۹۲۸۴۲۲۴۱

Andreas Linder:

تلفن: ۰۱۵۱۵۰۶۰۵۲۳۱

tun21011802

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 02.07.2020

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html