کمتر شدن ایستگاه های آزمایش کرونا در توبینگن

مناطق بیشتر و بیشتری، دیگر به آزمایش اجباری کرونا نیاز ندارند. به همین دلیل برخی از ایستگاه های آزمایش در مرکز شهر توبینگن در حال بسته شدن هستند. ایستگاه های آزمایش کرونا در میدان بازار، در

(Haagtor)، (Friedrichstraße)

روبروی کتابخانه شهر، مقابل داروخانه در

(Neue Straße)، (E-Center)، (Eugenstraße)

و در

(Lustnauer Zentrum)

باز هستند. یک ایستگاه تست در جلوی استخر روباز

Freibad

 نیز وجود دارد. ایستگاه های آزمایش کرونا در

(Neckarbrücke)

(Kelternplatz) و

بسته هستند. ایستگاه های آزمایش در اروپا پلاتز و در خانه مد زينسر بايد در درازمدت حذف شوند. شهرتوبینگن در بیانیه مطبوعاتی می نویسد. مکان ها و زمان های شروع کار ایستگاه های آزمایش را میتوان در وبسایت شهرداری به آدرس

www.tuebingen.de/teststations

یافت

tun21061502

Die Tübinger können an mehreren Stellen in der Innenstadt kostenlos Schnelltests machen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html