تست د آر ك، رايگان در توبينگن

در توبینگن هنوز آزمایشات سریع کرونا بدون پیش نیاز وجود دارد. صلیب سرخ آلمان (د آر ك) این آزمایش ها را سه بار در هفته ارائه می دهد: دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها. ایستگاه تست در مقابل
Uhlandbad
در
Tübingen, Karlstraße
از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر باز است. این را د آر ك اعلام کرد. در سایر نقاط در ناحیه توبینگن و در سراسر کشور، قوانین جدید برای آزمایشات از ژوئیه اعمال خواهد شد: از جمله مواردی که میتوان آزمایشات رایگان انجام داد: کودکان زیر پنج سال، زنان باردار در سه ماه اول، افرادی که برای اثبات پایان قرنطینه خود نیاز به آزمایش دارند، مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و خانه های سالمندان و اکنون نیز مراقبت از بستگان و همچنین افراد دارای معلولیت و مراقبان آنها. افرادی که میخواهند در یک رویداد – برای مثال یک کنسرت – شرکت کنند، سه یورو برای تست کرونا پرداخت می کنند. افرادی که در روز تست به ملاقات افرادی می روند که در معرض خطر بیماری شدید قرار دارند نیز سه یورو پرداخت می کنند. هزینه این آزمایش برای همه افرادی که در اپلیکیشن هشدار کرونا خود هشدار خطر داشتند، سه یورو است. این سه گروه نیز باید این را ثابت کنند – مثلاً با یک بلیط پذیرش یا یک فرم ملاقات از خانه سالمندان. اگر کسی بدون یکی از دلایل یا مناسبت های بالا تست شود، باید هزینه تست را خودش بپردازد. هر کسی که علائم دارد باید برای آزمایش به مطب پزشک خانواده مراجعه کند. این آزمایش سپس توسط شرکت های بیمه سلامت صورتحساب می شود. وزارت بهداشت فدرال اطلاعات دقیق در مورد آزمایشات و پاسخ به سؤالات متداول را در زیر ارائه میدهد
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/coronavirus-testverordnung.html

tun22063001

www.tuenews.de

Neckarfront Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html