امید تازه برای کسانی که اقامت دولدونگ دارند

دولت فدرال قانونی را معرفی کرده است که اقامت دائم در آلمان را برای کسانی که دولدونگ دارند آسانتر میکند. از اول ژانویه ۲۰۲۲

“Chancen-Aufenthaltsrecht”

برای افراد دارای “دولدونگ” که حداقل به مدت پنج سال در آلمان زندگی کرده اند، طراحی شده است. شرط لازم این است که مرتکب جرمی نشده باشند و اطلاعات نادرستی از خود ارائه نکرده باشند. علاوه بر این، آنها باید در یک “دوره آزمایشی” یک ساله ثابت کنند که میتوانند با پولی که خودشان به دست آورده اند زندگی کنند و به اندازه کافی آلمانی صحبت کنند. حدود ۱۳۰۰۰۰ نفر چشم انداز این مقررات را دارند. اخیراً، افراد بیشتری در آلمان از قوانین “تغییر لاین” بهره مند شده اند و به دلیل گذراندن آوسبیلدونگ اجازه اقامت به آنها داده شده است. در سال ۲۰۲۱، ۷۴۰۰ نفر با “دولدونگ” – تقریباً ده برابر سال قبل – پس از اتمام دوره آموزشی خود با “اجازه اقامت برای افراد واجد شرایط دولدونگ “،از این فرصت استفاده کردند تا دو سال دیگر در آلمان زندگی کنند. این از پاسخ وزارت کشور فدرال به سوال گروه پارلمانی چپ که سرویس رسانه ای انتگراسیون از آن نقل می کند، به دست می آید. در حال حاضر ۸۲۰۰ نفر در حال گذراندن دوره آموزشی هستند که ۲۰۰ نفر بیشتر از سال قبل است. بیشترآنها (۱۶۰۰) از افغانستان و حدود ۵۰۰ً نفر دیگر از ایران، عراق، گامبیا و گینه آمده اند. دولدونگ برای افرادی که در آلمان پناهندگی ندارند، اما به دلیل جنگ در کشورشان یا به دلیل نداشتن مدارک شناسايى معتبر نمیتوانند اخراج شوند، شرایط بسیار ناامن است. هر کسی که به دنبال “آوسبیلدونگ” است باید هویت خود را ثابت کند. این میتواند در موارد فردی دشوار باشد، برای مثال زمانی که پناهندگانی که سال ها پیش از افغانستان آمده اند اکنون قرار است برای دریافت پاسپورت از رژیم طالبان درخواست دهند. آمار نشان می دهد که موانع چقدر بزرگ هستند. تعداد افراد دولدونگ شده بین سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ از ۱۵۵۳۰۸ به ۲۴۲۰۲۹ افزایش یافته است. در رابطه با این اعداد، نسبت افراد آسبیلدونگی دولدونگ بسیار کم است

tun22070503

www.tuenews.de

Die Ausländerbehörde im Tübinger Landratsamt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html