نیجریه آثار غارت شده را از بنین پس می گیرد

موزه های آلمان در حال بازگرداندن گنجینه های هنری دزدیده شده از پادشاهی سابق بنین هستند. این موضوع اخیراً مورد توافق نمایندگان دولت های آلمان و نیجریه در برلین قرار گرفت. پادشاهی سابق بنین اکنون بخشی از نیجریه غرب آفریقا است. نیروهای استعماری بریتانیا ۱۲۵ سال پیش کاخ پایتخت را غارت کردند و مجسمه ها و نقش برجسته های برنزی را از جمله چیزهای دیگر با خود بردند و سپس گنجینه های هنری در لندن به حراج گذاشته شد تا هزینه عملیات نظامی را تامین کند. حدود ۱۱۰۰ شیء هنری از بنین در موزه های آلمان وجود دارد. موزه لیندن اشتوتگارت دارای ۷۸ شی از پادشاهی سابق است. این موزه نیز در برگرداندن اشیا شرکت خواهد کرد. از قرن ۱۳ تا ۱۹ اوج شکوفایی خود را داشت. در سال ١٨٩٧، پس از حمله ادو به یک اکسپدیشن بریتانیا، نیروهای استعماری بریتانیا شهر را ویران کردند. به این هیئت اعزامی دستور داده شده بود که در یک جشن مذهبی وارد شهر نشوند. یا این وجود آنها تلاش کرده بودند. این شهر به خاطر ریختهگری برنزش معروف است. چرخ‌های برنزی تجارت خود را در امتداد لگون انجام می‌دهند. پس از تهاجم سال ۱۸۹۷، نیروهای بریتانیایی حاکم سنتی (پادشاه) را به اسارت گرفتند و اقلامی را با خود بردند. این اشیاء برای باورهای مردم بنین مهم بوده و هستند. هر کدام از اقلام نقش متفاوتی در اعتقاد و سنت کشور داشتند. این که اشیای قیمتی در منطقه اصلی خود گم شده است، هنوز امروز هم برای مردم آزار دهنده است. این سرقت خلأ بزرگی را در تاریخ و واقعیت ایمان، فرهنگ و سنت‌های آنان درمیان مردمی که با باورهای سنتی زندگی می‌کنند، ایجاد می‌کند. اطلاعات دقیق در سايت زير
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/benin-bronzen-koennen-zurueckkehren-205881
و
https://www.spektrum.de/news/felix-von-luschan-jaeger-der-geraubten-beninbronzen/2036866

tun22070401

www.tuenews.de

Lindenmuseum Stuttgart. Foto: tünew INTERNATIONAL / Majd Kanjou.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html