بسیاری از مسیرهای تحصیلی بعد از دبستان

از مجد کانجو
کدام دبیرستان برای فرزند ما مناسب است؟ این سوالی است که بسیاری از والدین دانش آموزان کلاس چهارم در بادن-وورتمبرگ از خود می پرسند. والدین برای اینکه میخواهند فرزندان خود را درکدام مدرسه ثبت نام کنند، گزینه های مختلفی دارند. هر پاییز شب‌های اطلاعاتی درباره مدارس متوسطه برگزار می‌شود. دانش آموزان در دبيرستان یا هنرستان فنی حرفه ای (هنر) بعد از پنج سال مدرك ديپلم دبيرستان یا بعد از شش سال مدرک پایان تحصیلی فنی حرفه ای (هنر) در واقع یک مدرک پایان تحصیل متوسطه معادل است با مدرک مدرسه راهنمايى برای مثال دبيرستان و دبیرستان فنیحرفه ای (هنر) کارآموزی است که دانش آموزان با زندگی روزمره کاری آشنا شوند. اگر دانش آموزان فنی حرفه ای (هنر) بخواهند مدرک ورودی دانشگاه خود را دریافت کنند، میتوانند به مدت سه سال در دبیرستان کاری شرکت کنند. در رئال شوله دانش‌آموزان پس از پنج سال به مدرک هاوپ شول آبشلوس یا پس از شش سال مدرک رئال شول آبشلوس دست می‌یابند. دانش آموزان با گواهی رئال آبشلوس می توانند در یک دبیرستان (گيمنازیوم) کاری حرفه ای سه ساله، یک کالج کاری یا در یک دبیرستان گومنازیوم عمومی شرکت کنند. در دبیرستان عمومی، دانش آموزان بعد از هشت یا نه سال آبیتور یا همان دیپلم خود را میخوانند. رشته های مختلفی برای تحصیل وجود دارد – برای مثال زبانی، علمی یا ورزشی. پس از آن، فارغ التحصیلان دبیرستان دارای مدرک ورود به دانشگاه هستند و میتوانند در دانشگاه یا هوخشوله (دانشگاه) تحصیل کنند. اگر والدین دانش‌آموزان کلاس چهارم مطمئن نیستند که کدام مدرک برای فرزندشان مناسب است، میتوانند آنها را در یک مدرسه گماینشافت ثبت نام کنند. والدین فقط یک سال قبل از فارغ التحصیلی تصمیم می گیرند که آیا فرزندشان باید آبیتور، رئال شول آبشلوس یا هاوپشول آبشلوس را بگذراند. در سطح متوسطه یک مدرسه گماینشافت، دانش آموزان پس از کلاس نهم یا دهم هاوپ شول آبشلوس یا بعد از کلاس دهم مدرک رئال شول آبشلوس دریافت می کنند. در مدارس گماینشافت با سطح بالاتر، دانش آموزان در سطح دو متوسطه عالی میتوانند بعد از کلاس سیزدهم آبیتور خود را انجام دهند. مدارس گماینشافت مدارس تمام روزه سه یا چهار روز در هفته هستند. طبق گفته وزارت آموزش بادن-وورتمبرگ، دانش آموزان مدارس گمایشافت در “بهترین سطح ممکن برای آنها” یاد می گیرند. شما به جای مدرک دارای نمرات، گزارش های با جزئیات دقیق پیشرفت در یادگیری را دریافت خواهید کرد. امکان رفوزه وجود ندارد. از اکتبر تا نوامبر، شب های اطلاعاتی وجود دارد که در آن والدین دانش آموزان کلاس چهارم میتوانند اطلاعاتی در مورد مدارس متوسطه کسب کنند. سپس معلمان توصیه های مدرسه ابتدایی را از اکتبر تا ژانویه ایجاد می کنند. توصیه مدرسه ابتدایی بر اساس عملکرد مدرسه و رفتار یادگیری و کاری کودک است. نقاط قوت و ترجیحات یادگیری دانش آموزان نیز در نظر گرفته شده است. معلمان از دسامبر تا ژانویه با والدین مشاوره می کنند. مشاوره توسط اساتید مشاور مجرب امکان پذیر است. در فوریه ماه، والدین باید اطلاعات شش ماهه را دریافت کنند. سپس والدین در ماه های مارس و آوریل فرزندان خود را در مدرسه مورد نظر ثبت نام میکنند. برای ثبت نام، والدین به پاسپورت یا کارت شناسایی، فرم ثبت نام و توصیه مدرسه ابتدایی نیاز دارند. یک مورد خاص، مراکز آموزش و مشاوره ویژه برای کودکان دارای ناتوانی، نقص، محرومیت یا بیماری مزمن است. این مدارس دارای رشته های متفاوتی مانند یادگیری، زبان، رشد عاطفی و اجتماعی، بینایی، شنوایی، رشد ذهنی و همچنین رشد جسمانی هستند. با اینحال، والدین نمیتوانند به سادگی فرزندان خود را در آنجا ثبت نام کنند. اداره آموزش ایالتی باید حق داشتن یک پیشنهاد آموزشی ویژه را تعیین کند. برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید:
http://sbbz-lernen.de/wp-content/uploads/2018/04/Ablauf-SBA-Eltern.pdf
و:
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/schularten/sonderpaedagogische-bildung
اطلاعات دقیق در مورد مدارس متوسطه در
https://km-bw.de/,Lde/startseite/schule
موجود است.
tun22053102
www.tuenews.de

Carlo-Schmid-Gymnasium in Derendingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html