کودکان نیازی به تست آزاد ندارند

کودکان و نوجوانان دیگر نیازی به انجام آزمایش آزاد پس از بیماری کرونا ندارند. آنها باید مانند بزرگسالان فقط پنج روز در قرنطینه بمانند. سپس آنها ميتوانند به مدرسه یا مهدکودک برگردند.
این را وزارت بهداشت بادن-وورتمبرگ اعلام کرد
مقررات جدید کرونا از اول اکتبر در بادن-وورتمبرگ اعمال خواهد شد. هیچ چیز در قوانین قبلی تغییرنکرده است، اگرچه تعداد عفونت ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است. از ۱ اکتبر تا ۷ آوریل۲۰۲۳، ماسکهای اف اف پ٢ باید در قطارهای راه دور و مطب پزشکان استفاده شود. آزمایش در کلینیکها و مراکز مراقبتی نیز لازم است. ماسک پزشکی در وسایل نقلیه عمومی کافی است. در بادن-وورتمبرگ در حال حاضر نیازی به ماسک در مغازه ها و رستوران ها وجود ندارد. دیگر نباید قرنطینه وجود داشته باشد و ديگر مدارس نباید تعطیل شوند
مراجعه کنید
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/kinder-und-jugendliche-an-schulen-kitas-sowie-in-der-kinder-und-jugendhilfe-muessen-sich-nach-covid
و
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/angepasste-corona-verordnung-tritt-am-1-oktober-2022-in-kraft/

tun22092804

www.tuenews.de

FFP2-Masken. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html