زنان می رقصند و ریلکس می کنند

„رقص آزادی:“ این نام یک پروژه رقص رایگان برای زنان با سابقه پناهندگی یا مهاجرت است. علاقهمندان شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ بعد از ظهر در موسسه آلمانی-آمریکایی در خیابان(Karlstraße 3) در توبینگن ملاقات می کنند. تحت هدایت معلم رقص
(Anke Zapf-Vaknin)،
شما میتوانيد بدون ثبت نام با هم برقصيد، استراحت کنيد و سرگرم شويد. همانطورکه موسسه آلمانی -آمریکایی نوشته. کودکان شما میتوانند در کتابخانه نگهداری شوند. لطفاً از قبل نیاز خود را به موقع در آدرس ایمیل
Sophia.Kummler@dai-tuebingen.de
ثبت کنید. این پروژه توسط موسسه آلمانی -آمریکایی و مرکز مشاوره مهاجرت اینفو امسال تا روز شنبه ۱۷ دسامبر اجرا خواهد شد

tun22111603

www.tuenews.de

dai in Tübingen- Hausfassade des dai. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elysian.

001630

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html