استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی تا پایان ژانویه اجباری است

برای مثال، بر خلاف ایالت بایرن، استفاده از ماسک در اتوبوس ها و قطارها در بادن-وورتمبرگ باید ادامه یابد. دولت ایالتی فرمان مربوط به کرونا را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ تمدید کرده است. نخست وزیر، وینفرید کرچمن این موضوع را با مسافران بیشتری که از حمل و نقل عمومی در کریسمس استفاده میکنند تأييد کرد. اطلاعات بیشتر درباره پوشیدن ماسک در
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/informationen-zum-corona-virus/aktuelle-corona-verordnung-der-landesregierung

tun22120802

www.tuenews.de

Masken in der Schule. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

000833

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html