تعیین وقت ویزای سریعتر برای سوری های مناطق زلزله زده

روند روادید برای زنان سوری آسیب دیده از زلزله در ترکیه و سوریه آسان شده است. مهمتر از همه، این به معنای قرار ملاقات سریعتر برای برنامه است. مردم سوریه میتوانند برای ویزا به نمایندگی های آلمان در منطقه مانند استانبول، بیروت، امان و اربیل مراجعه کنند. این پاسخ سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه فدرال (آآ) به درخواست تونیوز اينترنشنال بود
به گزارش صفحه اصلی آآ، در دفاتر ویزا در بیروت و استانبول باید قرار ملاقات های بیشتری برای الحاق خانواده برای اتباع سوری که در آلمان از حمایت فرعی برخوردار هستند، وجود داشته باشد. قرارهای بیشتری نیز برای همسران، فرزندان و والدین برای ملحق شدن به یک خردسال تعیین شده است. هنگام تخصیص این تاریخ ها باید به متقاضیان مناطق زلزله زده اولویت داده شود. به گفته آآ، متقاضیان سوری آسیب دیده از زلزله دیگر نیازی به ارائه مدرکی مبنی بر دانش ساده زبان آلمانی ندارند، که قبلاً طبق قانون الزامی بود، „اگر ارائه در موارد فردی غیرممکن یا غیرمنطقی باشد“. به گفته سخنگوی آآ، دفاتر ویزا ما در اینجا عملی عمل خواهند کرد و شرایط فعلی را در نظر خواهند گرفت. „پس زمینه این است که ما به عنوان وزارت خارجه فدرال فقط میتوانیم ساده سازی هایی را ایجاد کنیم که حق اقامت ارائه می دهد
لطفا به سايت زير مراجعه کنید
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/krisenpraevention/humanitaere-hilfe/erdbeben-tuerkei-syrien-faq/2581294#content_3
با استفاده از ترکیه به عنوان مثال، همچنین بیان می کند که چه مدارکی برای ویزا باید ارائه شود
خانواده هایی که میخواهند زلزلهزدگان سوریه را بپذیرند باید اعلامیه تعهد ارائه کنند. از جمله اینکه باید مخارج زندگی خود را بپردازند. این امر علاوه بر به عنوان مثال، تغذیه، مسکن و پوشاک، شامل مراقبت در صورت بیماری و نیاز به مراقبت نیز می شود. لطفا به سايت زير مراجعه کنید
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog-node/13-verpflichtungserklaerung/606492
سخنگوی آآ خاطرنشان کرد که آلمان قبلاً „دومین اهداکننده بزرگ کمک های بشردوستانه“ در رابطه با بحران سوریه بوده است. آلمان برای کمک به زلزله زدگان مستقیماً در محل، کمک های بشردوستانه را“دوباره“ افزایش داده است
برای افغان هایی که میخواهند از ترکیه نزد اعضای خانواده خود در آلمان بیایند، هیچ رویه ساده ای وجود ندارد. سخنگوی آآ در پاسخ به سوال تونيوز اينترنشنال گفت: „رویه های روادید معمولی برای افراد ملیت دیگری که در منطقه زلزله زده اقامت داشته اند همچنان اعمال می شود

tun23021701

www.tunews.de

Flughafen Stuttgart. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
000765

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html