ترمز قیمت انرژی

هزینه های بسیار افزایش یافته برای انرژی بار بزرگی است. به همین دلیل است که بوندستاگ و بوندسراتقانونی را تصویب کرده اند: ترمزهای قیمت گاز، گرمایش منطقه ای و برق از اول مارس به اجرا گذاشته شده است. آنها همچنین برای ژانویه و فوریه سال جاری و در ابتدا تا پایان سال ۲۰۲۳ به صورت گذشته اعمال میشوند. این به این معنی است که برای مشتریان تامین کنندگان انرژی: آنها۸۰ درصد از پیش بینی مصرف برق خود را در سپتامبر ۲۰۲۲ با قیمت ۴۰ سنت در هر کیلووات ساعت دریافت می کنند. ۸۹ درصد مصرف گاز پیش بینی شده به ۱۲سنت در هر کیلووات ساعت و ۹،۵ سنت برای گرمایش منطقه ای محدود شده است. محدودیت ۸۰ درصدی برای اطمینان از صرفه جویی مصرف کنندگان در انرژی در نظر گرفته شده است. براساس قانون، تامین کنندگان انرژی باید مصرف پایه خانوار، قیمت آنها، اعتبارات ژانویه تا مارس و کسرى هاى جدید را از آوریل به مشتریان خود اطلاع دهند. تعدادی از شرکت ها قبلاً اعلام کرده اند که تا اول مارس نمی توانند این نیاز را برآورده کنند. هر کسی که قرارداد مستقیم با تامین کننده انرژی ندارد، باید توسط صاحبخانه خود مطلع شود. پس از آن مستاجران باید حداکثر با قبض گرمایش، تخفیف را پس بگیرند. با اینحال، در موارد شدید، این ممکن است تا پایان سال آینده ادامه یابد. مرکز مشاوره مصرف کننده به مشتریان دارای قرارداد مستقیم توصیه می کند که اطلاعات تامین کننده انرژی را به دقت بررسی کنند، نقل و انتقالات خود راتنظیم کنند یا کسورات کسر شده را بررسی کنند.
اطلاعات دقیق در
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/entlastung-fuer-deutschland/strompreisbremse-2125002
کسر صحیح برق، گاز و گرمایش شهری را می توان در صفحه مشاوره مصرف کننده محاسبه کرد
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/preise-tarife-anbieterwechsel/rechner-das-ist-ihr-passender-abschlag-fuer-strom-gas-oder-fernwaerme-75669

tun23030101

www.tuenews.de

Gasnutzung in Privathaushalten. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

001753

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html