نوشته اوته کایزا
از شما برای کمک به افراد دیگر برای یافتن راه خود در موسینگن متشکرم.» این چیزی است که شهردار موسینگن (OB) مایکل بولاندر به کامیلا علاعلی گفت. این شهر به خاطر فعالیت متنوعش به زن ۳۸ ساله اهل موسینگن نشان افتخار شهر اعطا کرد
جنگ در سوریه اساساً زندگی کمیلا علاعلی که در دیرالزور به دنیا آمده و خانواده اش را تغییر داد. او به همراه شوهرش، پسر ۱۳ ساله و دختر ۱۱ ساله شان فرار کردند. در سپتامبر ۲۰۱۵ این چهار نفر وارد آلمان شدند. ابتدا خانواده در افتردینگن زندگی میکردند. او سپس به منطقه
Bästenhardt
در موسینگن نقل مکان کرد
علاعلی در سوریه زبان عربی خواند و در دبیرستان به جوانان آموزش داد. برای معلم روشن بود که زبان کلید ورود به جامعه است. به همین دلیل او به سرعت آلمانی را یاد گرفت. سایر پناهندگان از مهارت های زبانی خود بهره مند شدند. علاعلی با خانواده‌های عرب همراهی می‌کرد و هنگام صحبت با پزشکان، در دفتر منطقه یا مرکز کار ترجمه می‌کرد
او از کار با کودکان و تدریس لذت می برد. در اوایل سال ۲۰۱۸، یکی از دوستانش و علاعلی یک برنامه زبان مادری را برای کودکان عرب تأسیس کردند. آنها باید بتوانند به زبان کشور مبدأ خود صحبت کنند، سنت های آن را بشناسند و بتوانند با اقوام آنجا صحبت کنند. این پروژه اکنون بخشی از “مدرسه زبان مادری موسینگن” است. معلمان از شهرستان شهریه دریافت می کنند
در طول بحران کرونا، علاعلی از خانواده‌هایی حمایت می‌کرد که به گفته شهردار بولاندر، «مدارس به آنها دسترسی نداشتند». او به بچه ها آموزش میداد و وظایف تعیین شده توسط مدرسه را برای آنها توضیح می داد
علاعلی در اوایل به عنوان مربی والدین بین فرهنگی آموزش دید و به عنوان مثال در جلسات والدین در مدرسه یا در ملاقات با پزشک ترجمه کرد. این موقعیت داوطلبی اکنون به یک حرفه تبدیل شده است. علاعلی برای مدیریت شهری موسینگن در نظارت بر مدرسه و به عنوان هماهنگ کننده پروژه “مدرسان والدین بین فرهنگی” کار می کند. به عنوان مثال، او مترجمانی را برای گفتگوهای والدین در مراکز مهدکودک و مدارس ترتیب می دهد. شهردار بولاندر از علاعلی به عنوان “پل ساز بین خانواده ها و مدارس” تمجید کرد
ارتباط و آموزش همیشه به قلب او نزدیک بوده است. به همین دلیل علاعلی در برنامه تمام روز مدرسه ابتدایی
Gottlieb-Rühl
نیز شرکت دارد. او در آنجا نه تنها مراقب تکالیف کودکان است، بلکه کاردستی انجام می دهد و با آنها بازی می کند. موضوعات نیز هنر یاسنت های شرقی هستند
علاعلی از سال ۲۰۲۰ صبحانه بین المللی بانوان را برگزار می کند. در آنجا زنان کشورهای مختلف میتوانند با یکدیگر ملاقات و گفتگو کنند. این تبادل بین افراد با فرهنگ های مختلف برای این فرد ۳۸ ساله مهم است. در اوایل ژوئن ۲۰۱۷، علاعلی بخشی از تیم تونیوز بود که پیشنهاد گفتگو برای پناهندگان در
Steinlachtal
را ارائه کرد. قرارهای “تونیوز در محل” با موضوعاتی مانند تربیت فرزندان یا جستجوی آپارتمان سروکار داشت
شهردار بولاندر، کامیلا علاعلی و دومین پناهنده ویداد الکواسم را که نشان افتخار دریافت کرد، به عنوان افرادی توصیف کرد که «با ما خانه جدیدی پیدا کرده‌اند و مدتهاست به عضویت
Mössinger Stadtgesellschaft
در آمده‌اند». علاعلی همچنین در حال ساختن پل به خانه جدیدش است. او درخواست تابعیت داد. حالا فقط باید تایید بشود.

tun23031506

www.tuenews.de

Kamila Alali erhält Mössinger Ehrennadel. Foto: tünews INTERNATIONAL / Angela Kügler-Seifert

001944

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html