صبحانه در مهدکودک برای بسیاری از افراد ارزان تر است

بسیاری از والدینی که فرزندانشان در یک مهدکودک (کیتا) حضور می‌یابند، از ژانویه ۲۰۲۴ میتوانند هر ماه در هزینه‌هایشان پس‌انداز کنند: خانواده‌هایی که فرزندانشان یک بونوس کارت جونیور دارند و فقط در مهدکودک صبحانه می‌خورند، به جای این مبلغ، فقط باید ۵ یورو در ماه بپردازند. پرداخت ۱۰ یورو قبلی اداره شهر توبینگن به درخواست تونیوز اینترنشنال این موضوع را تایید کرد. دلیل این امر این است که شهر توبینگن کمک های داوطلبانه خود را افزایش داده است. برای بهره مندی از این، والدین فقط باید کارت بونوس را به مهدکودک ارائه دهند. این پیشنهاد فقط برای خانواده های توبینگن اعمال می شود
بسته آموزشی و مشارکتی قبلاً باعث کاهش هزینه ها در مدارس و مهدکودک ها شده بود. با اینحال، از آنجایی که ساعات کار بسیاری از مهدکودک ها کوتاه شده است، بسیاری از کودکان هستند که فقط صبحانه می خورند. برای اینکه به ضرر آنها نباشد، شهر توبینگن اکنون وارد عمل شده است

tun23122701

www.tuenews.de

Kindergarten in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

001971

 

 

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html