کارت پرداخت پناهندگان؟ وضعیت فعلی طرح ها

دیگر نیازی به پول نقد برای پناهندگان نیست، بلکه “اعتبار” در کارت پرداخت: از آغاز سال ۲۰۲۵، پناهندگان در سراسر آلمان باید مزایای اجتماعی خود را از طریق کارت پرداخت دریافت کنند – و دیگر مانند قبل به صورت نقد یا حواله بانکی نیستند. دولت های فدرال و ایالتی در نوامبر ۲۰۲۳ بر این موضوع توافق کردند. هر ایالت فدرال میتواند خودش تصمیم بگیرد که کارت جدید چه کارکردهایی دارد و کدام ندارد. جناح های
CDU/CSU
و
FDP
به ویژه سخت کار کرده اند تا به اصطلاح “حواله های ارسالی” به خانواده ها و دوستان در کشورهای مبدأ را حذف کنند. تا کنون، فقط در ایالت های فدرال باواریا (بایرن)، هامبورگ و مکلنبورگ-پومرانی غربی برای این کار برنامه های مشخصی وجود دارد. چند شهر و ناحیه قبلاً سیستم خود را راه‌اندازی کرده‌اند، در بادن-وورتمبرگ فقط ناحیه
Ortenau
در بادن-وورتمبرگ. سایر مناطق مانند Rastatt
و
Waldshut
ممکن است بخواهند از این مثال پیروی کنند. شورای پناهندگان بادن-وورتمبرگ این طرح ها را در پایان ژانویه به عنوان “بیان گرایش های سیاست بازدارندگی فعلی در سیاست پناهندگان” توصیف کرد. این یک تصور اشتباه است که اگر مردم فقط از کارت پرداخت استفاده کنند، کمتر مجبور به فرار می شوند. بر اساس یک مطالعه توسط موسسه تحقیقات کار و حرفه ای، پناهجویانی که وارد می شدند به ندرت پول ارسال می کردند. نقل و انتقالات به کشورهای مبدا فقط زمانی اتفاق می افتد که افراد در اینجا کار کنند و درآمد کسب کنند

tun24021901

www.tuenews.de

Flüchtlingsunterkunft Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002137

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html