پناهندگان سوری در آلمان: آمار و تحولات

از زمان شروع جنگ در سوریه در مارس ۲۰۱۱، میلیون ها سوری کشور خود را ترک کرده اند که از این تعداد حدود ۷ میلیون آواره داخلی در داخل سوریه و ۵ میلیون نفر دیگر در کشورهای دیگر، به ویژه در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر پناه گرفته اند. زلزله سال ۲۰۲۳ که ترکیه و سوریه را لرزاند شرایط زندگی آنها را خیلی بدتر کرد. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، حدود ۷۵۹۰۰۰ سوری عمدتاً به عنوان پناهنده به آلمان آمدند. اکثر پناهندگان سوری در آلمان مرد هستند، در حالیکه نسبت زنان حدود ۴۱ درصد است. میانگین سنی این افراد حدود ۲۵ سال است که ۳۷ درصد آنها زیر سن قانونی هستند. در مقایسه با سایر گروه‌های پناهنده، آنها واجد شرایط هستند، زیرا تقریباً نیمی از افرادی که بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ وارد شده‌اند، از دبیرستان یا دانشگاه فارغ‌ التحصیل شده‌اند. در حال حاضر، حدود ۱۸۶۰۰۰ دانش آموز سوری در مدارس دولتی آلمان و ۵۰۰۰۰ نفر دیگر در مدارس حرفه ای تحصیل می کنند. حدود ۱۷۰۰۰ دانشجوی سوری در ترم زمستانی ۲۰۲۱/۲۰۲۲ ثبت نام کردند. در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۸۹۸۲ پناهنده تحت آموزش قرار خواهند گرفت. در بازار کار، حدود ۲۰۴۷۰۰ سوری حق بیمه پرداخت می کنند، در حالیکه حدود ۲۴۶۶۰۰ نفر به عنوان جویای کار ثبت نام کرده اند و نرخ بیکاری ۳۵.۷ درصد است. تعداد کودکان سوری متولد شده در آلمان بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۵۶۲۰۰ نفر بوده است. الحاق خانواده برای سوری ها در آلمان در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، اما از سال ۲۰۱۶ به بسیاری از آنها حمایت فرعی اعطا شد که گزینه های الحاق مجدد خانواده را محدود کرد. بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲، حدود ۸۶۰۰۰ شهروند سوری گذرنامه آلمانی دریافت کردند که سوری‌ها بزرگترین گروه شهروندان جدید را تشکیل می‌دهند.
https://mediendienst-integration.de/integration/hochschule.html
https://mediendienst-integration.de/migration/wandel-asyl/syrisch-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/integration/bildung.html

tun24032013

www.tuenews.de

Damaskus. Foto: Arwa Abdulwahed.

001009

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html