مراجعه به خانه سالمندان و بیمارستان ها ممنوع است

در بادن-وورتمبرگ، بازدید از بیمارستان ها و امکانات مراقبت های سرپایی هنوز ممنوع است. این امرتوسط دولت ایالتی بادن-وورتمبرگ در فرمان پنجم اصلاح فرمان تاج ١٧ آوریل تایید شده است. این محدودیت درابتدا تا سوم ماه مه قابل اجرا خواهد بود.

tun041809

Impressionen zum Leben in Zeiten der Corona-Pandemie: Foto: tünews INTERNATIONAL; Mostafa Elyasian, 22.03.2020

 

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 857 total views,  2 views today

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Leave a Comment