قرارهای ملاقات بیشتر برای مشاوره در جابسنتر

مرکز کار منطقه توبینگن (Schleifmühleweg 68)

اکنون اتاقهای بیشتری برای بحث شخصی در محل در اختیار دارد. با اینحال، هنوز باید برای این قرار ملاقات ها، وقت قبلى رزرو شود. میتوانید با شماره تلفن

٠٧٠٧١/٥٦٥٢٠

يا به صورت دیجیتالی تماس بگیرید. هرکسی که قرار ملاقات دارد باید به مرکز خدمات گزارش دهد. این گیشه پنجره خارج از ساختمان است. مسائلی مانند بررسی هویت، بازخورد پس از غیبت و شرایط اضطراری نیز میتواند در آنجا پردازش شود. خدمات دوشنبه تا پنجشنبه از ۸ صبح تا ۱۲ بعداز ظهر و ۱:۳۰ بعد از ظهر تا ۳:۳۰ بعد از ظهر و جمعه ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ باز است. اتاق کپی نیز میتواند در این مواقع استفاده شود. اطلاعات بیشتر در

 www.jobcenter-tuebingen.de

tun21081001

Das Tübinger Jobcenter befindet sich im Schleifmühleweg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html