ادامه تست سریع رایگان کرونا / اما نه برای هر دلیلی

شهر توبینگن اعلام کرد که

آزمایشات سریع کرونا را میتوان در توبینگن در(DRK) در میدان بازار و شرکت

Kern Medical Engineering (KME)

در

(Haagtorplatz)

و در مرکز (Lustnau) انجام داد. اما: همه افراد آزمایش شده، گواهی دریافت نمیکنند. آزمایش رایگان و یک گواهی آزمون در هر سه ایستگاه داده می شود به: دارندگان کارت

(Kreis-Bonuscard)، افراد زیر ۱۸سال، افرادی که نمیتوانند به دلایل پزشکی در برابرکرونا واکسینه شوند، زنان باردار و دانشجویان خارج از کشور که اجازه واکسینه با واکسنهای تایید شده در آلمان را ندارند. همه آنها باید مدرکی در اینباره ارائه دهند. افرادی که مبتلا به عفونت کرونا هستند باید برای پایان قرنطینه مورد آزمایش قرار گیرند یا واکسینه نشده اند نیز میتوانند خود را به صورت رایگان آزمایش کرده و گواهی دریافت کنند. DRK همچنین بیماران مبتلا به اضطراب را با گواهی پزشک و افرادی که میتوانند آزمایش آنتی بادی فعلی (بیش از ۹۰ روز) را رائه دهند، رایگان آزمایش میکند. آنها همچنین گواهی آزمون دریافت میکنند. آزمایشات رایگان در (DRK) نیز برای همه کسانی که به گروه های ذکر شده در بالا تعلق ندارند در دسترس است. شهر می نویسد: “اما شما هیچ مدرک کتبی یا گواهی آزمون دریافت نخواهید کرد.”

در (KME)، هرکسی که حق آزمایش رایگان ندارد و به گواهینامه نیاز دارد میتواند مورد آزمایش قرارگیرد. با اینحال، هزینه آن ۱۵ یورو است. اما داروخانه ها همچنین آزمایش های سریع با شواهدی از هزینه ارائه می دهند. اطلاعات دقیق در مورد ایستگاه های آزمایشی جداگانه در توبینگن و ساعات کار در دسترس است

http://www.tuebingen.de/teststationen

اطلاعات دقیق در مورد گزینه های رایگان تست سریع در روتنبورگ را هم میتوانید در

http://www.rottenburg.de

„تست های سریع کرونا“ پیدا کنید.

tun21101203

Corona-Schnelltest im Büro. Foto: tünews INTERNATIONAL /

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html