ریم آلابالی رادوان کارگزار جدید پناهندگان است

ریم آلابالی رادوان (اس پ د) وزیر جدید دولت در اداره صدراعظم فدرال و مامور دولت فدرال در امورمهاجرت، پناهندگان و ادغام است. او جانشین آنته ویدمن مائوز (س د او) نماینده بوندستاگ توبینگن برای دولت فدرال جدید شد

زمانی که او به قدرت رسید، گفت: «من بسیار مشتاقانه منتظر این وظیفه مسئولانه هستم. موضوعات دفترم در تمام عمرم با من بوده است. چالش ها و فرصت های مهاجران در کشورمان را با تجربه خودم میدانم. احترام و به رسمیت شناختن کلید است، اما حمایت فعال نیز مهم است. در جامعه ما همه باید مشارکت داشته باشند صرفنظر، از جایی که آمدهاند.»

آلابالی رادوان از پدر و مادری عراقی در سال ۱۹۹۰ در مسکو به دنیا آمد. در سال ۱۹۹۶ او با خانواده اش به مکلنبورگ-پومرانی غربی آمد. آلابالی رادوان پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در شورین، در رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد برلین تحصیل کرد. از سال ۲۰۲۰ او مسئول ادغام ایالت مکلنبورگ-وسترن پومرانیا بوده است و در سال ۲۰۲۱ با دستور مستقیم به پارلمان آلمان نقلمکان کرد. او با بوکسور حرفه ای دنیس رادوان ازدواج کرده و در اوقات فراغت خود در یک باشگاه بوکس در شورین بوکس تمرين می کند

tun21121801

Das Bundeskanzleramt in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html