کسانی که تست میشوند مجاز به خرید هستند

در خرده فروشی، مقررات ۳دوباره اعمال می شود. این بدان معناست که به غیر از کسانی که واکسینه شدهاند و کسانی که بهبود یافته اند، همه افرادی که در حال حاضر آزمایش کرونا منفی دارند می توانند از روز سهشنبه ۲۵ ژانویه مجدداً از فروشگاه های خرده فروشی مانند فروشگاه های پوشاک خرید کنند. این را دادگاهاداری بادن-وورتمبرگ در مانهایم تصمیم گرفت. دولت استعفا داد برای اعمال مقررات کرونا بر این اساس دراین هفته عوض شدن.

استدلال تفصیلی دادگاه در لینک زیر قابل مشاهده است

https://verwaltungsgerichtshofe-baden-wuerttemberg.justiz/Startseite/Medien/_Einfrieren+der+Alarmstufe+II_+fuer+den+Einzelhandel+rebw.de/pb/,Ldchtswidrig/?LISTPAGE=1213200

tun22012501

Eine leere Straße in der Tübinger Innenstadt. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html