کشور قوانین قرنطینه را آسانتر میکند

حتی بهبود یافته ها که حداقل یک بار واکسیناسیون علیه ویروس کرونا شده اند، دیگر مجبور نیستند به عنوان افراد تماس با فرد کرونایی در قرنطینه باشند. این آییننامه از روز چهارشنبه ۲۶ ژانویه ماه جاری اعمال می شود. وزارت بهداشت بادنوورتمبرگ مقررات مربوط به جدا سازی (قرنطینه) در قانون کرونا را باتوصیه های مؤسسه رابرت کخ تطبیق داده است. اعضای خانواده و افراد در تماس با کرونایی ها با توجه به شرایط ذیل دیگر لازم نیست در قرنطینه باشند:

همه کسانی که دو بار واکسن کرونا زده اند و دومین واکسن آنها کمتر از ۱۵ روز و بیشتر از ۹۰ روز نباشد.

افرادی که جواب تست پى سى آر آنها مبنی بر عفونت به ویروس کرونا کمتر از ۲۸ روز و بیش از ۹۰ روز پس از نمونه برداری نباشد.

افراد واکسینه شده که حداقل یک بار واکسن دریافت کرده اند.

بهبودیافته‌هایی که یک یا دو واکسن علیه ویروس کرونا دریافت کرده‌اند.

علاوه بر این، وزارتخانه دو نکته دیگر را نیز تغییر داده است:

افرادی که جواب تست آنها مثبت بوده است، فقط زمانی میتوانند از روز هفتم به زندگی روزمره (مثلا به راحتی سرکار یا خرید بروند) خود ادامه دهند که حداقل بهمدت ۴۸ ساعت از زمان نمونه برداری هیچگونه علائمی نداشته باشند. برای انجام تست جدید بعد از مثبت شدن تست قبلی اکنون میتوان با یک آزمایش سریعبرای مثال در یک مرکز آزمایشی انجام داد.

tun22012502

Teststation in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html