حداقل دستمزد به صورت مرحله ای افزایش می یابد

کارمندانی که حداقل دستمزد قانونی دارند امسال درآمد بیشتری خواهند داشت. حداقل دستمزد، یعنی حد پایین دستمزد قابل اجرا در آلمان، افزایش خواهد یافت. اکنون بوندستاگ این تصمیم را گرفته است. در ماه جولای، حداقل دستمزد از ۹.۸۲ یورو فعلی به ۱۰.۴۵ یورو افزایش خواهد یافت. حداقل دستمزد ناخالص از اول اکتبر ۱۲ یورو خواهد بود. در حال حاضر حدود شش میلیون نفر در آلمان حداقل دستمزد دریافت می کنند. وزیر کار فدرال هوبرتوس هایل (اس پ د) در بوندستاگ گفت که زنان و کارمندان به ویژه در آلمان شرقی از این افزایش بهره مند خواهند شد.
اطلاعات بیشتر و پاسخ به سوالات را می توانید در لینک وزارت کار بیابید
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2022/mindestlohn-steigt-auf-12-euro.html

tun22060501

www.tuenews.de

Geldscheine. Foto: tünews INTERNATIONAL

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html