همه مدارس تعطیلی برای گرما ندارند

خورشید در آسمان ميدرخشد. هوا در حال گرمتر شدن است، کلاس ها گرم می شود و هوا خفه تر میشود. نسل‌های پیشین دانش‌آموزان در بادن-وورتمبرگ میتوانستند بر این واقعیت تکیه کنند که «تعطیلی گرما » وجود خواهد داشت، الان فرق کرده. در اوایل سال ۲۰۱۹، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که به طور کلی شرایط را برای “تعطیلی گرما” فراهم نکرده است. این توسط مدیریت مدارس فردی تصمیم می گیرد. اساساً در مدارس فنی و حرفه ای و در مقاطع بالاتر دبیرستان ها “تعطیلی گرما” وجود ندارد. معیار در سایر مدارس باید سلامت جسمانی دانش آموزان و شرایط محلی باشد. این وزارتخانه معیارهایی را برای کمک به مدیریت مدرسه در تصمیم گیری تعیین کرده است: دمای بیرون باید حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد در سایه در ساعت ۱۱صبح باشد. “تعطیلی گرما” در اولین ساعت بعد از ساعت چهارم معمولاً است. مدارس همسایه باید هماهنگ باشند و برای رانندگان دانش‌آموزان باید مکان‌هایی با نظارت تا زمانی که بتوانند به خانه بروند وجود داشته باشد. هیئت مشاوران دانش آموز ایالتی ال اس ب آر از این واقعیت که مدیران مدارس میتواند شخصاً تصمیم بگیرد، ناخشنود است. با توجه به تجربه ال اس ب آر، آنها اغلب از این فرصت برای دادن “تعطیلی گرما” استفاده نمی کنند. بنابراین، نمایندگان دانش‌آموزان از وزارت آموزش و پرورش خواستند تا یک مقررات «تعطیلی گرما» برای کل بادن-وورتمبرگ به منظور تضمین موفقیت در یادگیری ارائه کند. LSBR

بر یک مطالعه علمی متکی است. این مطالعه می گوید: عملکرد در دمای اتاق بالاتر از ۲۶ درجه به طورقابل توجهی کاهش می یابد.
براى اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنید:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+06+24+Infos+zum+Thema+Hitzefrei
و
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/PM+Hitzefrei

tun22072001

www.tuenews.de

Gleißende Sonne. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html