دای  زنان پناهنده را به رقص دعوت می کند

مؤسسه آلمانی-آمریکایی

(dai)

در توبینگن ۷۰ سال پیش تأسیس شد. برای جشن گرفتن این سالگرد با مهمانان، دای پیشنهادهای جدیدی ارائه می دهد. یک پیشنهاد “رقص آزادی” است، یک دوره رقص برای زنان پناهنده و زنان با سابقه مهاجرت. از شنبه ۲۴ سپتامبر، ساعت ۲ بعد از ظهر آغاز می شود و در ساعت ۳:۳۰ بعد ازظهر در سالن دای در
Karlstraße 3
به پایان می رسد.
دای می نویسد: که باید هر شنبه، “رقصید، استراحت کنید، خندید و لذت حرکت کردن را جشن بگیرید”. دوره رایگان است. شرکت کنندگان میتوانند بدون ثبت نام مراجعه کنند.
اطلاعات: تمام اطلاعات در مورد دای – در مورد دوره های زبان، رویدادها و کتابخانه عمومی – در وبسایت
www.dai-tuebingen.de
موجود است. دارندگان بونوس کارت هزینه های دوره را کمتر پرداخت می‌کنند. با
KreisBonusCard junior،

تعداد محدودی مکان رایگان در دوره‌های کودکان و نوجوانان وجود دارد. اطلاعات از دبیرخانه باشماره ۷۹۵۲۶۰ /۰۷۰۷۱ در دسترس است.

tun22091501

www.tuenews

Das Deutsch-Amerikanische Institut (d.a.i.) in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html