دیگر قرنطينه کرونا در بادن-وورتمبرگ اجباری نیست

هر کس بیمار است باید در خانه بماند و مرخصی استعلاجی بگیرد. این قانون اکنون در مورد کرونا نیز صدق می کند. بادن-وورتمبرگ قانون اجبار به ایزوله کردن افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده است را از چهارشنبه ۱۶ نوامبر حذف خواهد کرد. مثلا میتوانید به خرید بروید یا پیاده روی کنید. این را وزارت بهداشت اعلام کرد
با اینحال، افراد مبتلا به کرونا باید به مدت پنج روز در خارج از خانه خود از ماسک پزشکی یا (اف اف پ٢) استفاده کنند. آنها تنها در صورتی میتوانند ماسک را در خارج از منزل بردارند که حداقل ۱،۵متر از سایر افراد فاصله داشته باشند. کودکان مبتلا که هنوز به مدرسه نرفته اند مجبور نیستند ماسک بزنند. برای محافظت از سایر افراد، افرادی که آزمایش آنها مثبت بوده حداقل به مدت پنج روز مجاز به مراجعه یا کار در بیمارستان ها و خانه های سالمندان نیستند
به سايت زير مراجعه كنيد
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/baden-wuerttemberg-passt-corona-verordnung-zur-absonderung-an

tun22111601

www.tuenews.de

Im Stuttgarter Schloss sind Teile der Landesregierung untergebracht. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000137

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html