کمک های مالی برای تأسیس شرکت نوپا

پناهندگانی که در اداره کار ثبت نام کرده اند نیز در صورت تمایل به خوداشتغالی می توانند از آژانس کاریابی حمایت مالی دریافت کنند. اینکه آیا و کدام یارانه از طریق اداره کاریابی امکان پذیر است یا خیر، تنها در یک مورد خاص و در بحث با واسطه مسئول روشن می شود. همچنین توضیح داده میشود که متقاضیان برای داشتن چشم‌انداز بودجه باید چه شرایطی را داشته باشند
اول از همه، تعیین کننده است که آیا بنیانگذار بالقوه شرکت از مزایای بیکاری استفاده می کند یا اینکه مزایای شهروندی را دریافت میکند
مرکز کار مسئول دریافت کنندگان پول شهروندان، است. سپس امکان دریافت «هزینه ورودی» وجود دارد
https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbii/16c.html
این یارانه حداکثر ۵۰۰۰ یورو است و حداکثر برای دو سال پرداخت می شود. پیش نیاز این است که پروژه احتمالاً پول کافی برای مستقل شدن از درآمد شهروندان یا حداقل کاهش وابستگی به همراه داشته باشد. همچنین پس از شروع پروژه، فرصت های مالی دیگری نیز وجود دارد. آژانس کاریابی همچنین می تواند از راه اندازی کسب و کار با وام یا کمک های بلاعوض حمایت کند – به عنوان مثال برای اجاره دفتر کار یا خرید رایانه
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-suchen/buergergeld/arbeit-suchen/existenzgruendung
افرادی که قبلا شاغل بوده اند و اکنون از مزایای بیکاری برخوردار هستند، می توانند برای شروع به کار مستقل اداره کاریابی برای دریافت یارانه راه اندازی مراجعه کنند. برای این کار باید ثابت کنید که ایده کسب و کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و دانش و الزامات مناسب برای خوداشتغالی را دارید. علاوه بر این، استحقاق دریافت مقرری بیکاری همچنان باید برای ۱۵۰ روز وجود داشته باشد. سپس مقرری بیکاری قبلی به مدت شش ماه به میزان ثابت افزایش می یابد. یارانه کوچکی برای ۹ ماه دیگر اعطا می شود. هیچ حق قانونی برای دریافت یارانه راه اندازی برای راه اندازی کسب و کار وجود ندارد

tun23031502

www.tuenews.de

Das Tübinger Jobcenter befindet sich im Schleifmühleweg. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000751

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html