پول برای سالمندی: بیمه بازنشستگی اجباری است

در آلمان، به استثنای کارمندان دولت، همه کارمندان از دستمزد خود به طرح بیمه بازنشستگی قانونی کمک می‌کنند. اگر به اندازه کافی پرداخت کرده باشند، در دوران پیری هر ماه از این حقوق مستمری دریافت میکنند. بیمه بازنشستگی بخش مهمی از سیستم اجتماعی آلمان است. اینکه چه کسی چقدر می گیرد را فقط میتوان به صورت موردی روشن کرد. از سن ۲۷ سالگی، سیستم بیمه بازنشستگی آلمان هر سال نامه ای می فرستد که از جمله موارد دیگر، میزان بازنشستگی را بیان می کند.
بیمه بازنشستگی چه می کند؟
در دوران سالمندی، بیمه بازنشستگی به هرکسی که حداقل پنج سال آن را پرداخت کرده باشد و دوره انتظار رابه پایان رسانده باشد، مستمری پرداخت می کند. اما در این مورد بسیار کم است زیرا اصولاً با میزان سهم پرداختی، مستمری افزایش می یابد. هر کسی که در اثر حادثه یا بیماری قادر به کارنباشد به دلیل کاهش ظرفیت درآمد مستمری دریافت می کند. پیش از این، بیمه بازنشستگی خدمات توانبخشی بیمه شدگان را نیز تامین می کرد تا دوباره برای کار مناسب شوند. اگر یکی از شرکا در خانواده فوت کند، همسر دیگر مستمری بیوه یا بیوه و فرزندان مستمری یتیم دریافت می کنند. سهم فعلی چقدر است؟
سهم بازنشستگی در حال حاضر ۱۸،۶ درصد از درآمد ناخالص است. کارفرما نیمی از این را پرداخت می کند. مشارکت اجباری است. با یک استثنا: در مورد مشاغل کوچک، کارمندان میتوانند تصمیم بگیرند که آیا میخواهند به سیستم بیمه بازنشستگی پرداخت کنند یا خیر. در هر صورت کارفرما سهمی را پرداخت میکند.
در دوران پیری چقدر پول می گیرید؟
این بستگی به میزان درآمد شما دارد. متوسط حقوق بازنشستگی مردان در سال ۲۰۲۱ ، ۱۱۷۹ یورو و برای زنان به میزان قابل توجهی کمتر از ۷۴۱ یورو بود. بیمه درمانی و مالیات از حقوق بازنشستگی کسر می شود. حقوق بازنشستگان هر سال به همان میزان دستمزد و حقوق افزایش می یابد. به طور متوسط، مزایای سالمندی حدود ۴۸ درصد آخرین درآمد خالص است. قبل از گرفتن مستمری چقدر باید کار کنید؟ بعد از ۳۵ سال بیمه و در سن ۶۳ سالگی میتوانید در اولین فرصت مستمری کهولت را دریافت کنید. بعداً اما با کسر، زیرا سن بازنشستگی در حال حاضر به ۶۷ سال افزایش می یابد. بنابراین، تنها کسانی که بخشی از پول را رها میکنند میتوانند زودتر بازنشسته شوند. برای هر ماهی که زودتر بازنشسته ميشوید، ۰،۳ درصد به طور دائم کسر می شود. به ویژه بیمه شدگان بلند مدت میتوانند پس از ۴۵ سال از سن ۶۴ سالگی بدون کسر بازنشسته شوند. سن اینجا در چند سال آینده به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت.
چه چیزی برای حقوق بازنشستگی به حساب می آید؟
وقتی صحبت از حقوق بازنشستگی به میان می‌آید، فقط زمان کار شما مهم نیست: دوره‌های آموزش، بیکاری یا آموزش‌های بیشتر نیز در نظر گرفته می‌شوند – گاهی اوقات با استفاده از روش‌های پیچیده.
فرزندان چگونه بر حقوق بازنشستگی آینده تأثیر می گذارند؟
دوره های تربیت فرزند مهم است: به ازای هر فرزندی که بعد از سال ۹۲ متولد شود، سه سال به بیمه بازنشستگی مادر تعلق می گیرد. در مورد پناهندگان، به وضعیت اقامت آنها بستگی دارد که آیا آنها حقوق دریافت می کنند، همانطور که بیمه بازنشستگی آلمان به درخواست تونیوز اینترنشنال تأیید کرده است.
به عنوان مثال، پناهندگان سوریه که با فرزندان خود به عنوان افراد دارای حق پناهندگی در اینجا زندگی میکنند، شرایط لازم را دارند زیرا آنها “اقامت معمول” خود را در آلمان دارند. دوره های فرزند پروری از زمانی که وارد آلمان می شوید در نظر گرفته می شود. اگر بچه ها هنوز در کشور مبدا باشند، حساب نمی شود. در مورد پناهندگان اوکراینی که بر اساس بخش ٢٤ در آلمان زندگی می کنند، دورههای فرزند پروری تنها زمانی به رسمیت شناخته می شود که والدین و فرزندان اجازه اقامت دائم دریافت کنند.
دوره های فرزند پروری نیز جزو حداقل دوره بیمه پنج ساله محسوب می شود. یک سال تربیت فرزند، حقوق بازنشستگی را ۳۴ یورو در ماه افزایش می دهد.
نزدیکترین مرکز مشاوره بیمه بازنشستگی در روتلینگن است:
تلفن: ۰۷۱۲۱/۲۰۳۷۰
regio.rt@drv-bw.de,
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Home/home_node.html

tun23071903

www.tuenews.de

Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein wichtiger Teil des deutschen Sozialsystems. Foto: tünews INTERNATIONAL / Linda Kreuzer.
002063

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html