مرخصی به طور خودکار منقضی نمی شود

اندکی قبل از پایان سال، بسیاری از کارمندان از خود می پرسند: آیا روزهای تعطیل باقی مانده من در صورتیکه تا پایان دسامبر آنها را نگذرانم واقعاً به پایان می رسد؟ در بیشتر موارد نه، اما جزئیات کاملاً پیچیده است. اگر مقررات روشنی در شرکت وجود داشته باشد، ساده ترین کار است. اغلب میتوانید روزهای تعطیل را به سال جدید منتقل کنید و باید تا ۳۱ مارس آنها را بگذرانید. بخش منابع انسانی یا شورای کار قوانین دقیق را میدانند
اساساً تعطیلات دیگر به طور خودکار منقضی نمی شود. دادگاه دادگستری اروپا و دادگاه فدرال کار در آلمان نیز در این مورد تصمیم گرفته است. بر این اساس، تنها در صورتی روزهای تعطیل خود را از دست می دهید که کارفرما بتواند ثابت کند که این موضوع را به کارمندان به صورت کتبی یا ایمیل اطلاع داده و به آنها فرصت داده تا مرخصی بگیرند. بخش حفاظت حقوقی بنا به درخواست تونیوز اینترنشنال این موضوع را تایید کرد. مدت محدودیت سه سال پس از پایان رابطه استخدامی شروع می شود. با اینحال، دادگاه کار فدرال همچنین تصریح کرد که تعطیلات تنها در صورتی میتواند به سال جدید منتقل شود که دلیلی برای آن وجود داشته باشد. سپس میتوان روزها را تا پایان ماه مارس در نظر گرفت. برای کارکنانی که در مرخصی زایمان و والدین هستند استثناء وجود دارد. حق مرخصی که تا دوره مرخصی زایمان تعلق می گیرد منقضی نمی شود و پس از بازگشت قابل برداشت است. وضعیت در مورد کارمندانی که برای مدت طولانی بیمار هستند نیز مشابه است. برای جلوگیری از انباشته شدن دوره های مرخصی بسیار طولانی، دادگاه کار فدرال مقرر کرده است که این حق پس از ۱۵ ماه منقضی می شود. اما همین امر در اینجا صدق می کند: کارفرمایان باید به این نکته اشاره کنند و جزئیات باید در داخل شرکت تنظیم شود
اما چه اتفاقی می‌افتد اگر دیگر نتوانید تعطیلات قبلی خود را بگذرانید – مثلاً به دلیل تغییر شغل؟ سپس ممکن است بتوانید آن را به شما پرداخت کنند. شما حتی میتوانید برای این درخواست عطف به ماسبق کنید – اما فقط در سه سال پس از پایان رابطه کاری. با اینحال، تصمیم گیری در مورد این سوال نیز دشوار است. اعضای اتحادیه میتوانند با اتحادیه خود بررسی کنند. پناهندگان همچنین میتوانند با مرکز مشاوره میرا
(With Law at Work)
تماس بگیرند
https://mira-beratung.de/

tun23091205

www.tuenews.de

Eine Berglandschaft im norditalischen Piemont. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

002197

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html