کنه ها هم اکنون در کمین قربانیان هستند

کنه ها در زمستان از دمای ملایم بهره می برند. به همین دلیل است که خونخواران در اوایل امسال فعال هستند.
(Ute Mackenstedt
انگل شناس از دانشگاه هوهنهایم در
Südwestrundfunk) (SWR)
)
گفت: «در حال حاضر اولین عفونت ها وجود دارد.»
بادن-وورتمبرگ یک منطقه در معرض خطر کنه است. بسیاری از مردم در اینجا از طریق نیش کنه آلوده می شوند. انگل ها دوست دارند در علف های بلند، بوته ها، باغ ها یا در جنگل، در کمین قربانیان خود بنشینند. کارشناسان توصیه می کنند با لباس های بلند و بسته و کفش های محکم از خود در برابر نیش کنه محافظت کنید. اسپری های ضد کنه نیز وجود دارد.
هرکسی که در چمنزارها یا جنگل‌ها بیرون می‌رود، باید بدن خود را از نظر وجود انگل در خانه بررسی کند – به خصوص قسمتهاى گرم و مرطوب مانند پشت زانو یا زیر بغل. دلیل: کنه ها میتوانند ویروس هایی را که باعث بیماری
TBE
می شوند منتقل کنند. از جمله، مننژها میتوانند ملتهب شوند. ایمن ترین محافظت در برابر
TBE

واکسیناسیون است. نیش کنه همچنین میتواند باعث بیماری باکتریایی بیماری لایم شود. انگل ها را باید در اسرع وقت با موچین مستقیماً روی پوست گرفت و به آرامی مستقیماً به سمت بالا کشید. سپس زخم باید ضد عفونی شود. پاسخ به سوالات متداول در مورد کنه ها و عفونت ها و همچنین پیوندهای بیشتر را میتوانید در موسسه رابرت کخ پیدا کنید.
https://www.rki.de/SharedDocs/
FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html
و در وزارت بهداشت بادن-وورتمبرگ
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/faq-zecken

tun24022106

www.tuenews.de

Mit Hilfe einer Zange kann man Zecken entfernen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Kerstin Markl.

001425

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html