گواهی بیماری دوباره به صورت تلفنی

بیماران با علائم خفیف میتوانند بدون مراجعه به مطب از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. برخلاف دوره کرونا، برگه بیماری تلفنی فقط برای پنج روز اعتبار دارد. پیش نیاز این است که افراد بیمار علائم شدید نداشته باشند، افراد بیمار در مطب شناخته شده باشند و مشاوره تصویری وجود ندارد. این توسط کمیته مشترک فدرال پزشکان، شرکت های بیمه سلامت و کلینیک ها تصمیم گرفته شد. بیماران باید با مطب تماس بگیرند. یک پزشک با شما تماس می گیرد و مشخص می کند که آیا برای معاینه باید به مطب بیایید یا خیر. بیماران باید به کارفرمای خود اطلاع دهند که بیمار هستند. گواهی ناتوانی در انجام کار به صورت دیجیتالی صادر و به صورت الکترونیکی برای بیمه سلامت ارسال می شود. کارفرما میتواند در آنجا به آنها دسترسی داشته باشد. هدف از مرخصی استعلاجی تلفنی کاهش خطر ابتلا به عفونت در اتاق‌های انتظار و کاهش فشار بر روی مطب پزشکان است
اطلاعات بیشتر در این مورد در زیر
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1150/#:~:text=Die%20Details%20für%20eine%20telefonische,der%20Arbeitsunfähigkeit%20die%20Arztpraxis%20aufsuchen

tun23120801

www.tuenews.de

Per Telefon gibt es viele Hilfsangebote. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

000196

 

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html