جابسنتر: سفر فقط با اجازه

 

مشتركان مرکز کار حق «تعطیلات» ندارند، اما مجازند حداکثر سه هفته در سال بدون از دست دادن مزاياى اجتماعى، به سفر بروند. با اینحال، این تنها در صورتی اعمال می شود که مرکز کار قبلاً غیبت را تأیید کرده باشد.
هر کسی که کمک شهروندی دریافت می‌کند و میخواهد در مدت بیکاری به مسافرت برود و امکان تماس با او وجود ندارد، باید از قبل به مرکز کاریابی اطلاع داده و رضایت آنها را جلب کند. در صورت موافقت مرکز کاریابی، پرداخت مزایا برای این مدت ادامه خواهد یافت. بیمه درمانی نیز ادامه دارد. اگر مزایای شهروندی را دریافت کنید و بیش از سه هفته غیبت کنید، معمولاً حق استفاده از مزایا را از دست خواهید داد و دیگر بیمه درمانی نخواهید داشت. اگر کسی بدون اجازه سفر کند، همین امر صدق می کند.
وضعیت برای کسانی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند تا حدودی متفاوت است: «آژانس کاریابی میتواند با غیبت حداکثر برای شش هفته متوالی موافقت کند.» اطلاعات دقیق را میتوان در وبسایت زير یافت:
https://www.arbeitsagentur.de/daten/merkblatt-umzug-reisen_ba035665.pdf
اما در اینجا نیز غیبت باید از قبل تایید شود و پول حداکثر برای سه هفته در دسترس است.
تورستن نبه، سخنگوی مرکز کاریابی روتلینگن، در پاسخ به سوال تونیوز اینترنشنال، دلایل این مقررات را توضیح می‌دهد: «به منظور کمک به مشتریان خود برای یافتن شغل یا آموزش جدید در سریع‌ترین زمان ممکن، ما به آنها کار یا آموزش مناسب را در صورت امکان ارائه مى دهيم. برای انجام این کار باید بتوانیم در روزهای هفته به آنها دسترسی داشته باشیم. به عنوان مثال، شما باید بتوانید در اسرع وقت برای مصاحبه سر کار بیایید. مشتریان باید از ما مشاوره بگیرند و روشن کنند که در صورت غیبت قبل از سفر چه نکاتی را باید در نظر بگیرند. این به آنها کمک می کند تا از مشکلات مالی اجتناب کنند.
هر کسی که قصد سفر دارد میتواند با استفاده از آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری خود در
jobcenter.digital
برای تأیید آنلاین نیز درخواست دهد.

tun24042901

www.tuenews.de

Das Jobcenter in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

002147

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html