در سال ۲۰۲۲، مزایای اجتماعی افزایش مى يابد

از ژانویه ۲۰۲۲، مزایای مرکز کار مانند کمک های اجتماعی یا مزایای بیکاری (II) افزایش می یابد. این چیزی است که دولت فدرال در وبسایت خود اعلام كرده. بزرگسالان مجرد در آلمان به جای ۴۴۶یورو، ۴۴۹ یورو دریافت خواهند کرد. زوج ها به جای ۴۰۱ یورو برای هرنفر ۴۰۴ دریافت می کنند. برای کودکان تا ۵ سال، سرپرست قانونی ۲۸۵ یورو (قبلاً ۲۸۳ یورو)، برایکودکان بین ۶ تا ۱۳ سال به جای ۳۰۹ یورو، ۳۱۱ یورو و برای افراد جوان بین ۱۴ تا ۱۷ سال ۳۷۶ یورو دریافت می کنند که (قبلاً ۳۷۳) بوده است. جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال که با خانواده خود زندگی می کنند اکنون به جای۳۵۶ یورو ۳۶۰ یورو دریافت می کنند.

کمک هزینه فرزند برای خانواده های کم درآمد نیز از ٢٠٥ به ۲۰۹ یورو برای هر فرزند در سال ۲۰۲۲ افزایش می یابد

tun21121404

Das Jobcenter in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html