حق و حقوق بیشتر برای مشتریان با قراردادهای اینترنتی

قانون اصلاح شده قراردادهای اینترنت، تلفن و تلفن همراه از اول دسامبر ۲۰۲۱ اجرایی شده است. این قوانین در مورد قراردادهای قدیمی نیز اعمال می شود. مهمترین قوانین عبارتند از:

ارائه دهنده تلفن باید قبل از انعقاد قرارداد، قراردادها را به صورت کتبی خلاصه کند. اگر قراردادی تلفنی و بدون این خلاصه منعقد شده باشد، تا زمانی کهمشتریان خلاصه را تأیید نکرده باشند، اعمال نخواهد شد.

قراردادها میتوانند برای مدت ۲۴ ماه منعقد شوند. اگر قرارداد به طور خودکار تمدید شود، مشتریان میتوانند ظرف یک ماه آن را لغو کنند.

در صورتیکه ارائه دهنده به مفاد قرارداد از جمله سرعت اینترنت پایبند نباشد، مشتری میتواند بدون مهلت، قرارداد را فسخ کند.

در صورتیکه مشتری اثاث کشی کند و این خدمات در آپارتمان جدید ارائه نشود، میتواند ظرف یک ماه قرارداد را فسخ کند.

در صورت بروز نقص و ایراد باید به مشتری اطلاع داده شود. در صورت قطع کامل اتصالات تلفن و اینترنت، کاربران از روز سوم به بعد مستحق کاهشهزینه ماهانه هستند.

در صورت تغییر ارائه دهنده، ارائه دهنده جدید میتواند شماره قدیمی را تحویل بگیرد. ارائه دهنده جدید باید انتقال شماره را در زمان مناسب سازماندهی کند. اگربه موقع این کار را انجام ندهد باید از روز دوم کاری پس از تاریخ تحویل توافقی غرامت پرداخت کند.

ارائه دهنده باید اطلاعات دقیق در مورد خدمات شخص ثالث، به عنوان مثال (برنامه ها یا بازی ها)، در فاکتورها ارائه دهد.

ارائه دهندگان باید سالی یکبار و نه فقط تلفنیتعرفه بهینه فعلی را به مشتریان خود اطلاع دهند.

هنگامی که خانه ای برای اولین بار به شبکه فیبر نوری متصل می شود، در صورتیکه چنین تخصیصی در قرارداد اجاره توافق شده باشد، مالک میتواند هزینه هارا به مستأجر اختصاص دهد.

مشتریان دارای ایمیل حتی پس از پایان قرارداد نیز باید به اکانت ایمیل خود دسترسی داشته باشند. اداره شبکه فدرال هنوز مشخص نکرده است که دقیقاً چه مدت.

ارائه دهنده میتواند در صورت پرداخت نشدن صورتحساب بیش از ۱۰۰ یورو، سرویس را مسدودکند. او باید دو هفته قبل این موضوع را کتباً به مشتری اطلاعدهد.

جزئیات بیشتر را میتوان در آدرس زیر یافت:

tun21121401

Seit dem 1. Dezember 2021 gilt das geänderte Gesetz für Internet-, Telefon- und Handyverträge. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html