دوره راهنمایی اولیه درفولکسهوخ شوله در توبینگن

فولکسهوخشوله یک دوره آموزشی “دوره مقدماتی – به توبینگن خوش آمدید!” را در ماه فوریه و مارس ارائهمی دهد. این دوره رایگان برای پناهندگان ۱۸ سال و بالاتر که هنوز در پناهگاه هستند برگزار می شود. فرآیند وکسانی که از کشور مبدا امن نمی آینده هرکسی که فقط برای مدت کوتاهی در آلمان بوده است ،در این دورهبرای جهت گیری در زندگی روزمره کمک میگیرند و می تواند دانش اولیه زبان آلمانی را کسب کنند. موضوعاتدوره شامل سلامتی است و مراقبت های پزشکی، جهت گیری و ویژگی های محلی، فرهنگ و ارزش های آلمانی،همچنین مهدکودک و مدرسه، همچنین تمرکز بر یادگیری زبان آلمانی در سطح آسان برای استفاده روزمره وجوددارد. دوره ها دارای ۳۰۰ واحد آموزشی، یعنی در مجموع ۵۷ جلسه حضور در کلاس است . بودجه این دورهتوسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان تامین می شود. هرکسی که قبلا اجازه اقامت داشته باشد و منتظر دورهادغام باشد نیز می تواند شرکت کند. طی دو تاریخ شروع: سه شنبه، ۲۲ vhsفوریه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰بعد ازظهر ، توبینگن

اتاق ۰۱۷و سهشنبه، ۸ مارس، از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد ازظهر توبینگن اتاق ۲۱۳ به آدرس

Katharinenstraße

۱۸ توبینگن

در هر دو دوره هنوز صندلی خالی موجود است که پس از تاریخ شروع به آنها اختصاص داده می شود. ثبت ناماز طریق صفحه اصلی امکان پذیر نیست، بلکه فقط به صورت حضوری با سوزان کریستل: تلفن ۰۷۰۷۱۵۶۰۳۳۹:

ایمیل

grundbildung@vhs-tuebingen.de

اطلاعت بیشتر در

/https://www.vhs-tuebingen.de

زیر کلمه کلیدی جهتگیری

tun22021101

Die Volkshochschule (vhs) in der Katharinenstraße in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html