دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای پناهجویان اوکراینی اعمال می شود

 

در آغاز مارس ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا (EU) „دستورالعمل هجوم انبوه“ را فعال کرد. این دستورالعمل به افرادی که از جنگ در اوکراین فرار می کنند، وضعیت متفاوتی با تمام پناهجویانی که قبلاً به اتحادیه اروپا گریخته اند، می دهد. این تصمیم توسط شورای دادگستری و امور داخلی که به اختصار

„شورای“JI-Rat

نامیده میشود، گرفته شده است، که این شورا متشکل از وزرای دادگستری و امورداخلی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. دستورالعمل سیاست هجوم انبوه در سال ۲۰۰۱ پس از جنگ در یوگسلاوی سابق برای چنین موقعیت های جنگی ایجاد شد، اما هنوز اعمال نشده است. دستور العمل سیاست هجوم انبوه چیست؟

این دستورالعمل یک وضعیت حمایتی را تا سه سال اعطا می کند و به پناهندگان حقوق برابر در هرکشور عضو اتحادیه اروپا، مانند دسترسی به بازار کار و آموزش، اعطا می کند. برای آلمان، این بدان معناست که پناهندگان اوکراینی مجبور نیستند در اینجا یک روند عادی پناهندگی را طی کنند. آنها ميتوانند بدون ویزا وارد آلمان شوند و به طور خودکار اقامت دریافت کنند. این به اصطلاح „حفاظت موقت“ یک سال اعتبار دارد و به طور خودکار دو بار به مدت شش ماه قابل تمدید است. شورا ميتواند این وضعیت را برای یک سال دیگر حداکثر تا سه سال تمدید کند. افرادی که بر اساس این دستورالعمل از حمایت موقت برخوردار می شوند

(در آلمان: § 24 AufenthG)

دارای حقوق زیر هستند:

– انجام یک فعالیت شغلی یا خوداشتغالی،

– دسترسی به فرصت های آموزشی برای بزرگسالان و دسترسی به سیستم آموزشی برای کودکان و جوانان زیر ۱۸ سال،

– حق مراقبت های پزشکی،

– برخورداری از مزایای اجتماعی،

– حق مسکن یا حمایت مالی کافی برای مسکن. علاوه بر این، پناهندگان این فرصت را دارند که با اقوام یا دوستان خود بمانند. آنها مجبور نیستند در مسکن جمعی زندگی کنند.

اطلاعات دیگر:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-artikel.html-ukraine.html-

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq، fluechtlinge.html#c3391-asyl/ukrainian-integration.de/migration/away-endiensthttps://medi

tun22032302

Beflaggung vor dem Tübinger Regierungspräsidium. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html