واکسیناسیون کرونا برای کودکان از پنج سالگی

کارشناسان انتظار دارند در پاییز و زمستان افراد بیشتری دوباره به ویروس کرونا مبتلا شوند. به همین دلیل است که کمیته دائمی واکسیناسیون استيكو، اکنون واکسیناسیون را برای کودکان سالم بین پنج تا یازده سال به عنوان یک اقدام پیشگیرانه توصیه می کند. آنها فقط باید یکبار واکسینه شوند. برای این کار از دوز کاهش یافته واکسن (Biontech’s Comirnaty) استفاده می شود. از سن شش سالگی میتوانید با واکسن (Spikevax) از شركت (Moderna) نیز واکسینه شوید. تا کنون، استیکو فقط برای کودکان مبتلا به بیماری های قبلی یا در تماس با بیماران در معرض خطر و برای جوانان ۱۲ سال… Read More

Bafög for refugees from Ukraine

As of June 1, refugees from Ukraine can apply for financial support for schooling, vocational training or studies under the Federal Training Assistance Act (BAföG). The Bafög application for studies can be submitted to the relevant student services, and for school-based training to the relevant district offices. Refugees with a residence title or a corresponding fictitious certificate are eligible for Bafög. Applicants must be under 30 years of age at the start of the grant, although there are exceptions for second-chance education and people with children under 14. If refugees from Ukraine continue their studies online in Ukraine, they are… Read More

Bafög für Geflüchtete aus der Ukraine

Ab dem 1. Juni können Geflüchtete aus der Ukraine finanzielle Unterstützung für Schulbildung, eine Berufsausbildung oder ein Studium nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beantragen. Der Bafög-Antrag für ein Studium kann bei den zuständigen Studierendenwerken, für eine schulische Ausbildung bei den zuständigen Landratsämtern gestellt werden. Bafög berechtigt sind Geflüchtete mit einem Aufenthaltstitel oder einer entsprechenden Fiktionsbescheinigung. Die Antragstellenden müssen bei Beginn der Förderung unter 30 Jahren alt sein, es gibt allerdings Ausnahmen für den zweiten Bildungsweg und Menschen mit Kindern unter 14 Jahren. Wenn Geflüchtete aus der Ukraine ihr Studium in der Ukraine online weiterführen, sind sie nicht Bafög berechtigt. Die Voraussetzungen… Read More

Café Sozial offers space for encounters

Refugees of all nations and Tübingen residents can meet at the Café sozial. The café is located on the first floor of the social services department of the Tübingen city administration at Derendinger Straße 50, where the “International Encounter Café” is held every Monday from 3:30 to 5:30 pm. Guests can make new contacts over coffee, tea and pastries, the city said in a press release. There are also offers of information and assistance, as well as a games corner for children. Every Tuesday from 5:30 to 7 p.m., the “Lern-Café” opens with tutoring by volunteers in learning German. The… Read More

Contact Us

Magazine Html