هزینه آزمایش کرونا شهروندان از ماه جولای سه یورو

به گفته کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال: از ماه جولای دیگر آزمایش رایگان شهروندی کرونا انجام نخواهد شد. از پنجشنبه ۳۰ ژوئن برای هر تست سریع باید سه یورو پرداخت شود. آزمایشات رایگان فقط برای کودکان تا پنج سال و گروه های در معرض خطر در دسترس است. گروه های خطر شامل زنان در سه ماه اول بارداری، مراجعه کنندگان به کلینیک ها و خانه های سالمندان، بستگان افراد مبتلا، ساکنان مراکز برای افراد دارای معلولیت و افرادی که نمیتوانند واکسینه شوند. به گفته لائوترباخ، آزمایشات رایگان تاکنون به طور متوسط یک میلیارد یورو در ماه برای ایالت هزینه داشته است. صلیب سرخ آلمان در توبینگن قصد دارد از ژوئیه به آزمایشات رایگان در ایستگاهی در توبینگن ادامه دهد. با اینحال، جزئیات هنوز مشخص نشده است. براى اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنید
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

tun22062601
www.tuenews.de

Tübinger Teststation. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html