استیکو واکسن چهارم را از سن۶۰ سالگی پیشنهاد می کند

کمیته دائمی واکسیناسیون (استیکو) توصیه های واکسیناسیون خود را علیه کرونا به روز کرده است. او اکنون به افراد بالای ۶۰ سال توصیه می کند که چهارمین واکسیناسیون را – بعد از دو واکسن اولیه و یک تقویت کننده یا بعد از دو واکسیناسیون اولیه و یک دوره بیماری کرونا انجام دهند. آخرین واکسن یا عفونت کرونا باید حداقل شش ماه پیش بوده باشد. توصیه برای چهارمین واکسیناسیون نیز برای کودکان از سن پنج سالگی با بیماریهای خاص و افزایش خطر دوره شدید اعمال می شود. علاوه براین، کودکان و نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۷ سال باید اکنون بتوانند ایمن سازی اولیه را با واکسن
Nuvaxovid
دریافت کنند. افراد بالای ۱۲ سال که به ویژه در معرض خطر هستند – به عنوان مثال داری سیستم ایمنی پایین – باید علاوه بر واکسیناسیون، یک داروی آنتی بادی نیز به عنوان پیشگیری دریافت کنند. برای افرادی که دو واکسن اولیه و واکسن تقویت کننده و بیماری کرونا داشته‌اند، استيكو در حال حاضر هیچ واکسن تقویتی دیگری را توصیه نمی کند
براى اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه کنید
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-08-18.html

tun22081901

www.tuenews.de

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html