حداقل دستمزد به دوازده یورو افزایش می یابد

بیش از شش میلیون نفر- یعنی ۲۲ درصد از کل کارمندان در آلمان پول بیشتری دریافت می کنند: حداقل دستمزد قانونی در هرساعت از اول اکتبر دوازده یورو است- ده درصد بیشتر از ۱۰٫۴۵ یورو که قبلاً اعمال می شد. علاوه بر این، محدودیت درآمد برای مشاغل کوچک (مينى جاب) به ۵۲۰ یورو افزایش می یابد.
برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/12-euro-mindestlohn-2006858

tun22091303

www.tuenews.de

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Reutlingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Martin Klaus.

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html