شورای کار: پشتیبانی در محل کار

 

شوراهای کاری برای نشان دادن منافع نیروی کار در یک شرکت وجود دارند. کمیته مجاز است در بسیاری از تصمیمات شرکت – برای مثال مقررات اضافه کاری – نظر داشته باشد. در شرکتهایی که بیش از پنج کارمند دارند، کارمندان میتوانند شورای کار را انتخاب کنند. این امر از سال ۱۹۵۲ در قانون اساسی کار تنظیم شده است. انتخابات هر چهار سال یکبار برگزار می شود. با اینحال، هیچ اجباری برای تشکیل شورای کار وجود ندارد. اطلاعات بیشتر از
DGB
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان در دسترس است
https://www.dgb.de/betriebsrat
شوراهای کار بررسی می کنند که آیا قوانین و مقررات در یک شرکت رعایت می شود – به عنوان مثال حفاظت از حوادث یا پرداخت توافقی جمعی. وظایف آنها همچنین شامل حمایت از برابری زن و مرد و ترویج ادغام کارگران خارجی است. در بسیاری از زمینه ها، شورای کار به طور قانونی حقوق تعیین مشترک را تعریف کرده است – برای مثال زمانی که زمان استراحت به میان می آید یا زمانی که کار کوتاه مدت سفارش داده می شود. حتی اگر شرکتی بخواهد کارمندان را اخراج کند، شورای کار باید اين موضوع را بداند. اما او همیشه نمیتواند از این امر جلوگیری کند. علاوه بر این، شورای کار میتواند با کارفرما قراردادهای کاری منعقد کند. به عنوان مثال، میتوانید از اخراج کارمندان به دلایل عملیاتی برای مدت معینی جلوگیری کنند. شوراهای کار نیز همیشه در هنگام بروز مشکلات در یک شرکت محل تماس هستند. برای مثال میتوانید کارمندی را که با رئیسش مشکل دارد را در جلسه همراهی کنند
بسیاری از شوراهای کارگری متعلق به یک اتحادیه هستند. اما این اجباری نیست. به گفته د گ ب، هر فردی که بیش از ۱۷ سال سن داشته باشد و حداقل ۶ ماه در این شرکت کار کرده باشد، میتواند عضو شورای کار شود. تابعیت آلمان الزامی نیست. کلیه کارکنان بالاى ۱۶ سال میتوانند در انتخابات شورای کار رای دهند. کارگران موقت تنها در صورتی واجد شرایط رای دادن هستند که بیش از سه ماه در همان شرکت مشغول به کار باشند. اعضای شورای کار در مدت تصدی خود قابل عزل نیستند. مقررات ویژه ای برای حقوق شوراهای کاری برای شرکت هایی با پیوندهای مذهبی یا ایدئولوژیک وجود دارد – به عنوان مثال برای مهدکودک های کلیسا. در خدمات عمومی به جای شوراهای کار، شوراهای کارکنان وجود دارد.
اندازه شورای کار به تعداد کارمندان بستگی دارد: برای شرکت های کوچک با کمتر از ۲۰ کارمند یک نفر و برای بیش از ۵۰۰۰ کارمند ۳۱ نفر است

tun23111002

www.tuenews.de

Das Landratsamt Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

000467

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html