مشارکت کم در انتخابات ایران

 

«این بار واقعاً تحریم بود»: مینا احمدی، فعال ایرانی تبعیدی و حقوق زنان، در روز فیلم زنان در توبینگن در اوایل ماه مارس، درباره انتخابات در ایران اینگونه اظهار نظر کر
اعداد و ارقام نیز این را نشان می دهد: با حدود ۴۱ درصد، مشارکت در اولین انتخابات پس از تظاهرات گسترده در پاییز ۲۰۲۲ کمتر از همیشه بود – حتی اگر رهبر مذهبی آیت الله علی خامنه ای، رای دادن را یک واجب شرعی اعلام کرده بود. احمدی در توبینگن گفت که کارگران، دانشجویان و زنان «به رژیم بسیار بدبین هستند»
همانطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گزارش داد، حدود ۲۵ میلیون از حدود ۶۱ میلیون واجد شرایط در جمهوری اسلامی رای دادند. اعداد را نمیتوان به طور مستقل تأیید کرد. مخالفان، از مردم خواسته بودند رای ندهند.
یک دلیل: رژیم قبل از انتخابات نامزدهای اصلاح‌گرا را کنار گذاشته بود. در انتخاب برای شورای کارشناسی هم این اتفاق افتاد. حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران جرأت کاندیداتوری مجدد را نداشت. مجلس خبرگان برای مدت هشت سال و جانشین وی پس از رحلت ولی فقیه انتخاب می شود. بر اساس گزارش رسانه ها، ۲۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس چهار ساله تصاحب شده است – اکثریت آنها، ۲۰۰ کرسی، نامزدهای وفادار به رژیم هستند. ۴۵ کرسی باقی مانده در انتخابات آوریل یا می تعیین می شود. تنها یازده زن به پارلمان راه یافتند. در حال حاضر ۱۶ نماینده زن در مجلس حضور دارند
سایت زیر را مشاهده نمایید
https://www.bpb.de/kurz-knapp/taegliche-dosis-politik/546129/wahlen-im-irando

tun24030501

www.tuenews.de

Straßen voller Flaggen in Teheran. Foto: tuenews INTERNATIONAL

002337

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html