افزايش هزينه هاى پست

هر کسی که کارت پستال یا نامه پست میکند باید از اول ژانویه ۲۰۲۲ مبلغ بیشتری بپردازد. دویچهپست برای یک نامه استاندارد ۸۵ سنت دریافت می کند. قبلاً۸۰ سنت هزینه اش بوده. مصرف کنندگان باید یک یورو برای نامه فشرده بپردازندپنج سنت بیشتر از قبل. کارت پستال ها هم حتی ۱٠ سنت گران تر شده اند. آنها اکنون به جای ۶۰ سنت، ۷۰ سنت قیمت دارند. اطلاعات دقیق در مورد هزینه پست جدید در لینک زیر موجود است:

tun22010401
Briefkasten der Deutschen Post. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.
TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html