پناهندگان زیاد و شغل دارند – از جمله به عنوان کارگران ماهر

وضعیت پناهندگان در بازار کار آلمان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به طور قابل توجهی تغییر کرد. ۵۵ درصد از مردان پناهنده در سال ۲۰۲۰ شغل داشتند. چهار سال قبل از آن فقط ۱۶ درصد بود. کارمندان در ابتدا با مشاغل غیر ماهر شروع کردند. اما تا سال ۲۰۲۰، یک سوم از مردان ۱۸ تا ۶۵ ساله به کارگران ماهر تبدیل شده بودند (با چندین سال آموزش یا صلاحیت مشابه). این در مطالعه ای توسط موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) و دانشگاه بامبرگ مشخص شد. نسبت زنان شاغل نیز افزایش یافته است – از ۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد چهار سال بعد رسید. زنان پناهنده نیز به طور فزاینده ای مشاغل تخصصی را انتخاب می کنند. این مطالعه عوامل زیر را برای فرصت های بهتر در دنیای کار نام می برد: مدارک حرفه ای در خارج از کشور، یادگیری زبان آلمانی و مدارک تحصیلی آلمانی
مطالعه دوم نشان می دهد: زمانی که هر دو طرف کار می کنند، مردان زمان بیشتری را صرف مراقبت از کودکان و انجام کارهای خانه می کنند. در این صورت زنان نه تنها از نظر مالی امنیت بهتری خواهند داشت، بلکه برابرتر نیز خواهند بود. به گفته دانشمندان، به نظر می رسد این تأثیر در میان پناهندگان حتی قوی تر از سایر زوج ها باشد
نتیجه گیری آنها در مورد کمبود کارگران ماهر: شرکت ها باید از پتانسیل پناهندگان بهتر استفاده کنند. با اینحال، محققان برخی از پیش نیازها را برای این کار نام بردند. علاوه بر صلاحیت ها و آموزش های کافی و تحصیلات بیشتر، شناخت آسان صلاحیت های حرفه ای و فراهم کردن مکان های کافی برای مراقبت از کودکان مهم است. براى اطلاعات بيشتر لطفاً به سايت زير مراجعه کنید
Siehe
https://www.diw.de/de/diw_01.c.886519.de/gefluechtete_in_deutschland_immer_haeufiger_erwerbstaetig_____auch_als_fachkraefte.html#:~:text=Die%20Erwerbsbeteiligung%20der%20betrachteten%20Geflüchteten,von%20sechs%20auf%2017%20Prozent

tun23113001

www.tuenews.de

Die Agenur für Arbeit in Tübingen. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian

002227

 

 

 

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html