پناهجويان به طور غیرقانونی وارد آلمان نمی شوند

نوشته ميشاييل سایفرت

وزرای کشور ایالت های مختلف فدرال و وزیر سابق کشور در هفته های اخیر بارها در بیانیه های خود در رسانه ها از ورود غیرقانونی پناهجویان به آلمان صحبت کرده اند. افزایش این ورودهای “غیرقانونی” نگران کننده است و باید از آن جلوگیری کرد. با اینحال، این سیاستمداران در مورد این واقعیت صحبت نمی کنند که مردم زمانی که به دنبال پناهندگی هستند دلیل خوبی برای آمدن به آلمان دارند. تونیوزاینترنشنال از هولگر روتباوئر وکیل توبینگنی در مورد وضعیت حقوقی سوال کرد. او در قوانین مهاجرت و پناهندگی متخصص است. روتباوئر توضیح می دهد: “اگر شخصی از کشور ثالثی بدون مجوز اقامت معتبر یا ویزا از مرز به آلمان ورود کند، این ورود غیرقانونی است و بنابراین این عمل جرم است.” با اینحال، فردی که از چیزهای بدی مانند جنگ یا آزار و شکنجه فرار میکند، نميتواند ابتدا برای ویزا در کنسولگری آلمان درخواست دهد، که معمولاً در نزدیکی محل سکونت نیست. به همین دلیل است که قانونگذار تصریح کرده است که هرکسی که از هر چیزی فرار می کند و به دنبال پناهندگی است ميتواند بدون مجوز نیز وارد جمهوری فدرال شود. با اینحال، آنها باید بلافاصله «بدون تأخیر برای پیدا کردن مقصر» درخواست پناهندگی داده و سپس اجازه اقامت دریافت کنند. این بدان معناست که ورود غیرمجاز به نوعی درمان شده و مجازاتی ندارد. این همچنین در صورتی اعمال می شود که روند پناهندگی منفی به پایان برسد.»

دقیقاً چگونه باید این کار انجام شود، پس باید چه کاری انجام دهید؟ روتباوئر: “پناهنده باید به یک مقام پلیس یا یک مرجع مهاجرت شهری گزارش دهد و کلمه “پناهندگی” یا “پناهنده” را تلفظ کند، مثلاً”من یک پناهنده هستم.” مقامات پلیس باید این را ثبت کرده و به اداره فدرال یا همان بامف ارسال کنند. سپس شخص ابتدا به یک مرکز پذیرش در ایالت فدرال مورد نظر مراجعه می کند. آیا حتی یک گزینه ورود قانونی برای پناهندگان وجود دارد؟ بله، به عنوان مثال بخشی از برنامه های سهمیه بندی. به این ترتیب، ۱۰۰۰ زن ایزدی در سال ۲۰۱۵٫۲۰۱۶ به بادن-وورتمبرگ آورده شدند تا از آنها در برابر آزار و اذیت داعش محافظت کنند. روتباوئر به امکانورود به آلمان با ویزای جعلی نیز اشاره می کند. با اینحال، این تنها یک گزینه قانونی است تا زمانی که در برخی موارد، ویزا بررسی شود و جعل های احتمالی کشف و احتمالاً به عنوان یک جرم کیفری تحت پیگیری قرار گیرد. در یک بیانیه مطبوعاتی، پلیس فدرال در پایان سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۱۰۰۰ پناهجوی غیرقانونی وارد شده اند که با وجود نیروهای گارد مرزی، توانسته اند از مرز بلاروس و لهستان عبور کرده و از طریق لهستان سفر کنند. این یک مورد خاص است که مشکلاتی را ایجاد میکند. زیرا لهستان اولین کشور اتحادیه اروپا است که پناهجو وارد آن می شود و بنابراین باید روند پناهندگی را انجام دهد. روتباوئر شکایت می کند: «متاسفانه این سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا در عمل کار نمی کند. زیرا لهستانیها، چون با مسلمانان مشکل دارند- همانطور که رسماً میگویند- به پناهندگانی که از مرز لهستان عبور کردهاند اجازه میدهند به آلمان بروند.» در آلمان، مقررات دوبلین باید بررسی شود که آیا این افراد قبلا در جای دیگری به عنوان پناهنده ثبت شده اند. هولگر روتباوئر توضیح می دهد: «این بدان معناست که آلمان باید روند پناهندگی را انجام دهد، زیرا به خوبی ميداند که مردم به طور طبیعی از طریق لهستان آمده اند. با اینحال، اغلب اوقات، افرادی که فرار کرده اند، در مرز لهستان توسط پلیس مرزی لهستان گاهی باخشونت به عقب رانده می شوند. از نظر روتباوئر، این به اصطلاح «پوش بک یا عقب راندن» نقض آشکار دستورالعمل اتحادیه اروپا است که در سال ۲۰۱۳ توسط همه کشورهای اتحادیه اروپا از جمله لهستان تصویب شد زیرا همه این پناهندگان مستحق یک پروسه پناهندگی بر اساس حکم قانونی هستند. همین امر در مورد بازگرداندن پناهجویان از طریق دریا توسط پلیس یونان یا اقدامات عقب نشینی در مرز کرواسی و بوسنی صدق می کند. روتباوئر برای مردم لهستان احترام زیادی قائل است: “این فوق العاده است که چگونه آنها سعی می کنند با هر آنچه که دارند به پناهندگان کمک کنند.”

منابع حقوقی برای توضیحات وکیل هولگر روثباوئر: ۹۵بند ۱ قانون اقامت، بخش های ۱۲،۱۳ و ۵۵ قانون پناهندگی.

tun22020101

Ein Kastenwagen der Polizei. Foto: tünews INTERNATIONAL / Mostafa Elyasian.

اطلاعات بیشتر راجع به کرونا به زبان شما در اینجا

TÜNEWS INTERNATIONAL

Related posts

Contact Us

Magazine Html